Szólótechnikai alapok

Kérdések-válaszok

40. - A hangközök értelmezése

 

Igaz az, hogy hangköz meghatározásánál nem a félhangokat kell számolgatni, hanem azt kell nézni, hogy mennyi természetes kis szekund (vagy mi ...? E-F, H-C) van benne? Magyarul semmire sem jó az, ha megtanulom, hogy...

...mert attól is függ, hogy honnan indítottam, hiszen ennek függvényében találkozom benne az E-F és H-C hangokkal?

 

Először is a temperált hangrendszerben nincsenek "természetes" hangközök, kivéve az A-oktávokat, így természetesen a szekundok sem azok. A klasszikus zeneelmélet össze-vissza beszél a hangközök kiszámításánál, ennek történeti okai vannak. Már a hangközök latin-görög katyvasz elnevezései is zavarkeltő, amelyet még súlyosbítanak a további módosítások, például bővített kvart.

 

Ugyanakkor az sem állítható, hogy a félhangok kiszámításától függene az E-F és H-C hangpárok megtalálása.

 

Nem rossz módszer a hangközök kiszámításának félhangos alaplépegetése, elvégre ez a temperált hangrendszerben a legkisebb zeneileg értelmezhető lépés. Már csak az a kérdés, hogy miként azonosítjuk ezt be a célhangszereken. Nézzük meg az alábbi képeket és szerintem mindent meg fogunk érteni!

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Gondolkodjunk el rajta!

Elöljáróban kell megjegyeznem, hogy alább nem foglalkozunk az egészen kaotikus enharmonikus elnevezésekkel, hanem mindig a többet használt elnevezést használjuk.

 

Kiindulási hangunk C lesz. Ez zongora fehér billentyű, gitáron viszont nincs kitüntetett pozíciója. Ott 6 húros, standard hangolású gitáron 2 helyen is előfordul:

Prím hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Prím hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi a létjogosultsága ennek a hangköznek, hiszen mintha azt mondanánk, hogy a hang azonos önmagával. Ez igaz, de azonos hang megszólalhat egyszerre több helyen is, azaz különböző szólamokban és ekkor valóban prím hangközviszony keletkezik. Egyetlen zongorán nem, de gitáron ezt könnyen tudjuk modellezni, mert rajta sok hang többször is előfordul. Nincs más dolgunk tehát, mint megkeresni a másik C hangot és a 2 hangot egyszerre megszólaltatni:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Nézzük tovább a hangközök meghatározását!

 

Kis szekund hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kis szekund hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Nagy szekund hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Nagy szekund hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Kis terc hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kis terc hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Nagy terc hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Nagy terc hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Kvart hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kvart hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Szűkített kvint hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Szűkített kvint hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Kvint hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kvint hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Kis szext hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kis szext hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Nagy szext hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Nagy szext hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Kis szeptim hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Kis szeptim hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Nagy szeptim hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Nagy szeptim hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

Oktáv hangköz a gitáron

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a gitáron

 

Oktáv hangköz a zongorán

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangközök a zongorán

 

A hangközökről a továbbiakban kellő részletességgel az Egyesített hangköztáblázatok című fejezetben írok.