Szólótechnikai alapok XVI.

A gitár az európai (temperált) hangrendszerben

 

A zenei rendszer minden (nyugati kultúrkörű) hangszeren ugyanaz (7. szólótechnikai alapelv): ez az európai (temperált) hangrendszer. Ennek magyarázatára elég egy átfogó zeneelméleti összefoglaló. A technikai rendszer, tehát a hangszer megszólaltatásának rendszere azonban minden hangszeren (vagy inkább hangszercsaládon) más és más. A hangszer oktatóanyagának tehát a zenei és a technikai rendszer egyesítését kell tartalmaznia, bár véleményem szerint a zenei rendszer magyarázata egy oktatóanyagban valójában első körben nem kötelező. A Pénzes-féle módszertan sem a zenei rendszerrel kezdi, ezt a kezdő úgysem értené meg, helyette:

  1. először az általános (koncepcionális) alapelveket és egyéb, szintén általános, de gitártechnikai megközelítéseket fogalmazza meg,

  2. másodszor a zenei rendszer gitáron történő vetületét dolgozza ki, ám ami nagyon fontos: a zenei rendszer átfogó, rendszerszintű magyarázata nélkül. Ezzel párhuzamosan jelennek meg olyan fejezetek, amelyek kizárólag a zenei rendszert magyarázzák.

  3. Harmadszor, a hangszer (a gitár) és a zenei rendszer rendszerszintű egyesítése csak nagyon óvatosan és rengeteg egyéb segédanyaggal történik meg.

A fent említett, a zongorán oly könnyen látható és megszólaltatható törzshangsor, azaz a zongora fehér billentyűi egy 24 bundos, azaz húrhosszában 2 oktávos gitáron átláthatatlan páraként a következőképpen csapódik le:

 

A zongora fehér billentyűi egy 24 bundos, azaz húrhosszában 2 oktávos gitáron

 

Miért van ez így?

A zongora és a gitár közti legfontosabb különbség szerintem nem a fizikai felépítésben és más egyéb zöldségekben van, hanem hogy a gitáron egy hang több helyen is előfordulhat. (Persze belátom, a fizikai felépítés határozza meg mindezt, de én inkább most ennek következményeit hangsúlyoznám ki.) Ez a különbség gyökeresen más módszertani megközelítéseket eredményez e két hangszer esetében. Ehelyütt nem célom ezen összehasonlítás komplex kidolgozása, amelyet egyébiránt honlapom alapján a tapasztalt olvasó nélkülem is meg tud tenni, most inkább a zenei hangok gitáron található vetületével folytatnám.

 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a gitár temperált hangszer-e, illetve ha igen, akkor mi teszi azzá?

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Nos, míg a zongorát egyedül húrjainak hangolása teszi temperálttá, addig a gitárt a bundbeosztás.

 

Így a gitár alaphangolása akár lehetne nem temperált is, ám ezzel nem sokat érnénk, hiszen rajta a hangokat túlnyomó részét a (temperált) bundok segítségével szólaltatjuk meg. Ráadásul legnagyobb valószínűséggel a mai modern hangológépek a gitárhangolás során szintén temperált hangértékeket számolnak ki a 440 Hz-es referenciahangból (de erről a jelen pillanatban nincsenek ismereteim).

 

Mi a bizonyíték a gitár temperáltságára?

Az, hogy rajta a skálaszerkezetek, vele a hangnemek torzításmentesen transzponálhatók és a transzponálás nem okoz hangzásbéli különbségeket, magyarán zenei hamisságot. Például F-dúr és Fisz-dúr között a gitáron csupán egy bundnyi jobbratolódás van ()...

 

F-dúr

Fisz-dúr

 

..és ez sokak számára egészen természetes, holott a 2 hangnem közti zeneelméleti különbség a (temperált) kvint-kvartkör szerint tetemes...

 

A (temperált) kvint-kvartkör

 

...hiszen az F-dúr előjegyzése 1b, míg a Fisz-dúré 6#. Láthatjuk, hogy ez a kvint-kvartkörben homlokegyenest ellenkező irány. Ez tiszta gitárhangoláskor azt eredményezné, hogy az F-dúrban játszott dal Fisz-dúrba transzponálva garantáltan hamis volna és fordítva. A gitár temperált bundbeosztása azonban az ilyen anomáliákat zökkenőmentesen megszünteti. (Itt jegyezzük meg, hogy ennak azonban ára van: egy temperált hangszeren, éppígy a gitáron is minden kissé hamis.)

Tehát a gitár az összes lehetséges hangnemben működőképes éppúgy, mint a zongora.

 

A fentiekből az is logikusan következik, hogy az összes olyan húros hangszer nem temperált, amelyiknek nincs (temperált) bundbeosztása, vagy egyszerűen nincsenek bundjai. Tehát megállapíthatjuk, hogy az összes modern vonós hangszer (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) ide tartozik, sőt még a bundnélküli (fretless) gitár is. Az utóbbi hangszert a basszusgitáros honlapomon külön fejezetek ismertetik.

 

Érdekes kérdés a temperálttól eltérő gitárbund-beosztás. Ilyent láthatunk például a Yamaha AES FG-szérián (ha jól tudom, ez a különleges gitár Frank Gambale-nek készült):

 

Yamaha AES FG-széria

 

Yamaha AES FG-széria - bundok

 

Forrás-Source: www.yamaha.com

 

Szerintem ez a bundbeosztás már kissé túlszofisztikált. Akinek nem elég a temperált hangrendszer adta hangzás (Mozartnak elég volt), az bármikor vagánykodhat bundnélküli gitáron és ott olyan hangot foghat le, amilyen neki jólesik.