Szólótechnikai alapok XIX.

A húrok és a skálahangok beazonosítása

 

Az irány meghatározása elméletileg kétfelé lehetséges:

  1. fizikai irány, ekkor a lefelé tartó mozdulat () a föld felé mutat és fordítva, a felfelé () pedig az ég felé.

  2. zenei irány, itt elsősorban a hangok magassága szerint tudunk irányt rendezni, mondjuk például egy skálában vagy akkordban.

A kétféle meghatározásnak alapjában véve semmi kapcsolata nincs egymással, kapcsolódás kizárólag akkor keletkezik, amikor a zene konkrétan lecsapódik egy hangszeren. Az ógörögök ősi húros hangszereiken (kithara, phorminx, ezzel kapcsolatban lásd az Alapskálák eredete című fejezetet) a húrokat még fizikai irány szerint azonosították be. Ez egyértelműen megmutatkozik ezen ősi hangszerek húrjainak elnevezéseiben:

Talán éppen emiatt a skálahangokat is fentről lefelé határozták meg, azaz a skálaszerkezeteket felülről lefelé kellett leolvasni. Manapság jól látható, hogy ez a megközelítés mennyire ösztönös, ám ezen ne csodálkozzunk: az emberek először zenéltek és csak utána jelent meg a rendszerező zeneelmélet, amely érthetően sok, addig már szokássá merevedett zenei eljárást, meghatározást szó nélkül átvett. Ennek ellenére a felmerülő probléma ugyanaz, mint évezredekkel ezelőtt: irányokat kell meghatároznunk. Nos, a megoldás nagyjából ugyanaz. A gitár esetében az irányt kétféleképpen határozhatjuk meg:

  1. ha fizikailag nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a legvastagabb E6 húr (a skála legalsó hangja) van legfelül. Ezt a meghatározást én nem szeretem, elvégre nem fizikusok vagyunk, hanem rendszeralkotó gitárosok. Ezért a húrok elhelyezkedését (a skálázás irányát) hangmagasság szerint azonosítjuk, ekkor azonban a legvastagabb E6 húr (a skála legalsó hangja) van legalul. Ebből az is következik, hogy a modern zeneelmélet, vele a Pénzes-féle módszertan a skálairányt lentről felfelé határozza meg.

  2. A mozdulatokat azonban nem célszerű a fenti módszerrel azonosítani, mert azok nem zenei, hanem fizikai mozzanatok. Ezért egy lefelé tartó mozdulat () mindig a föld felé mutat és fordítva, a felfelé () pedig az ég felé.

Sajnos mindkét meghatározás ellentétes irányokba mutat. Így keletkezhetnek az olyan paradox kijelentések, mint például: "Lepengetés a legfelső húr fölé..."

 

Egyébként a tükörkép-módszer magyarázatánál (kezdetben) célszerűbb megtartani a húrok fizikai azonosítását, mert először az Olvasónak értelmezni kell az ábrát és ehhez fizikai elhelyezkedésében kell azt kielemeznie.