Mi is a zene? - VI.

A skálaalkotás és a tonalitás fejezetei

 

A zeneelméleti magyarázatok, elmélkedések nyilvánvalóan nem tudnak szorítkozni egyetlen fejezetcsomag terjedelmére. (Aki így írja meg oktatási anyagát, az egyszerűen amatőr és még nem látja át az anyag monumentalitását.) A fogalmak egymásba érnek, átutalnak egy másik fejezetre, sőt legtöbbjük másféle nézőpontból is megközelíthető.

 

A zenévé válás általam 5 lépcsőben meghatározott vonalából eddig kis kitérőkkel az első 2 fejezet került kidolgozásra, ezt alább linkeltem is:

  1. A zeneileg meghatározható hang jelensége

  2. A konszonancia

  3. Skálaalkotás a természetből vett akusztikai jelenségek alapján

  4. A tonalitás

  5. A zene nagy belső, ritmikai arányossága

A skálaalkotás fejezetei szinte tökéletesen ki vannak dolgozva a Temperált hangrendszer című fejezetcsomagban. A skálaalkotás tanulmányozásakor a Tisztelt Olvasónak meg kell értenie:

A tonalitás igen bonyolult fogalomkörét pedig az Improvizáció és az Összhangzattan című fejezetekből kell összeollózni. Ennek során a Tisztelt Olvasónak meg kell értenie: