Mi is a zene? - IVa.

Hangközök hangokkal

 

Prím

Kis szekund

Szekund

Kisterc

Terc

Kvart

Szűkített kvint

Kvint

Kis szext

Szext

Kis szeptim

Szeptim

Oktáv

Kis nóna

Nóna

Kis decima

Decima

Undecima

Szűkített duodecima

Duodecima

Kis tredecima

Tredecima

 

Az előbbi fejezetben ismertetett hangköztáblázatok megmutatták a temperált kvint-kvartkörben lévő összes hangközt az összes lehetséges hangnemben, azaz 6 kereszt 6 bé előjegyzésig. Az ebbe a fejezetbe szerkesztett rövid hangok pedig akusztikusan fogják prezentálni a hangközt 4 rövid zongorahang formájában. A kiindulási pont, tehát az alaphang minden esetben egy egyvonalas C (261,62 Hz) lesz:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyvonalas C hang a zongorán

 

További bővítésként nemcsak a "tiszta" hangközöket (ezalatt most a fehér billentyűsöket értem), hanem a fekete billentyűsöket is megmutatjuk. Ennek során nem vesszük figyelembe a klasszikus zeneelmélet általam "enharmonikus mekegéseknek" nevezett torzszülötteit, amely során 1 hangnak többféle elnevezése is lehet; az egyszerűség és érthetőség kedvéért most minden hangot leszállítva, lefelé módosítva nevezünk meg (például C - Gesz - szűkített kvint). Így a kiegészített lista a következővé módosul:

 1. C - C - prím

 2. C - Desz - kis szekund

 3. C - D - szekund

 4. C - Esz - kisterc

 5. C - E - terc

 6. C - F - kvart

 7. C - Gesz - szűkített kvint

 8. C - G - kvint

 9. C - Asz - kis szext

 10. C - A - szext

 11. C - B - kis szeptim

 12. C - H - szeptim

 13. C - C' - oktáv

 14. C - Desz' - kis nóna

 15. C - D' - nóna

 16. C - Esz' - kis decima

 17. C - E' - decima

 18. C - F' - undecima

 19. C - Gesz' - szűkített duodecima

 20. C - G' - duodecima

 21. C - Asz' - kis tredecima

 22. C - A' - tredecima

Prím

 

Kis szekund

 

Szekund

 

Kisterc

 

Terc

 

Kvart

 

Szűkített kvint

 

Kvint

 

Kis szext

 

Szext

 

Kis szeptim

 

Szeptim

 

Oktáv

 

Kis nóna

 

Nóna

 

Kis decima

 

Decima

 

Undecima

 

Szűkített duodecima

 

Duodecima

 

Kis tredecima

 

Tredecima