A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

Skálatan és skálarendszer

 

Skálatan

Skálarendszer

 

Skálatan

 

A Pénzes-féle módszertan központi alappillére a skálatan éppúgy technikai, mint zeneelméleti megfontolásból. Megértése és következetes kigyakorlása nélkül nem tudunk és nincs is értelme zenélni, még alapszinten sem, legalábbis nekem ez a szakmai véleményem. Ha a mai gitároktatási anyagokat összevetjük a 2004-ben vagy előtte publikáltakkal, akkor jól láthatjuk, hogy ma már mindenki skálák után kapkod, azaz mindenki felfedezte azt, amit én már a kezdetektől hirdettem: skálahegyek!

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálahegyek

Forrás - Source: www.microsoft.com

 

Ez főként a modális skálákra vonatkozik, amely módszertanomban "alapskálák" néven fut.

(Először én is ilyen elnevezéssel tanítottam őket, de aztán rájöttem, hogy teljesen felesleges ennek a latin szónak -modus: mód, hangnem-, használata.)

Ma már a legtöbben megértették azt is, hogy nem elég csupán a dúr-moll hangrendszert erőltetni, hanem célszerű beszélni a rendszerből logikusan következő többiről is, ilyenek például fríg, líd, stb., mert így zeneelméletileg, sőt technikailag a gitár, tágabb értelmben az összes húros hangszer skálarendszere teljesen lefedetté-átláthatóvá válik.

 

Skálarendszer

 

A logikusan megkonstruált skálatan egyik legfontosabb eredménye az összefüggő, koherens skálarendszerek megalkotása és plasztikus szemléltetése. Ennek sok komponense van, ilyenek például:

A skálarendszer (és a hozzá tartozó, megfelelő szintű technikai repertoár) ismeretében a zenész bármilyen dalt képes feldolgozni, hiszen nincsen dal a skálarendszeren kívül, azaz bármilyen zenemű bármelyik zenei komponense (dallam, akkord, stb.) levezethető a dalhoz tartozó skálarendszerből. Ez a skálacentrikus megközelítés az egyik legfontosabb újítás a Pénzes-féle módszertanban. Ezzel kapcsolatos további részletek tanulmányozhatók a Dal vagy skálarendszer? című fejezetben.