A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

Módszertan

 

A módszertan kifejezés a legmagasabb szintű, már rendszerezett oktatási anyagot jelenti, amely nemcsak a nyers szakmai részt foglalja magában, hanem egyúttal az oktatásához szükséges összes további kelléket. Tehát nemcsak a "mit", hanem a "hogyan" kérdését is meg kell válaszolnia.

 

Képszerű hasonlattal élve: a módszertan egy felépített ház alappal, falakkal, tetővel és az összes berendezési tárggyal, hogy az teljesen lakhatóvá váljon.

 

A kifejezéssel ebben a minőségében általában a felsőoktatásban találkozhatunk, mert az eddig publikált (gitár)oktatási anyagok többsége nem, vagy csak elhanyagolható mértékben foglalkozik a pedagógiával, azaz a tanítvány személyiségével és a magyarázó oktatási eszközök meghatározásával (ezek a módszertani elemek). Ha mostanában, 2008. év környékén találkozunk ilyen jellegű bővítéssel, az már a 2004. óta folyamatosan publikáló Pénzes-féle módszertan közvetett hatása, mert előtte ilyen bővítés a gitárszakmában sehol sem volt fellelhető.

 

A jó módszertan ismérvei:

A Pénzes-féle Gitáriskola kezdetben nem volt módszertan, magát a kifejezést én sokáig nem használtam; erre később a Gitáriskola egyre bővülő szakmai és pedagógiai komplexitása vezetett rá, ugyanis rájöttem, hogy önkéntelenül ilyesfélét írok. Ami azonban a Pénzes-féle módszertant az eddig publikált más, zenei módszertanoktól alapvetően megkülönbözteti, hogy a magam részéről képes vagyok a több évszázados, konvencionális zenepedagógiai alapot is megbontani, ha az logikátlan, ostobán tekintélyelvű, ebből következve létezhet jobb megoldás nála. Természetesen én nem Beethoven, Mozart örökségét rombolom, ellenkezőleg:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

az őket értelmező szobatudósok toldozott-foldozott hagyatékát újítom fel a legújabb kori szabványok szerint.

 

Itt az ideje ennek, elvégre a tudomány évezredében élünk és bár az nem ad választ mindenre, de segítségével ez az évszázados lomtár egész csinosan felújítható. Megjegyzem, szép számmal találhatók főként pedagógiai szamárságok a modernkori gitár-értelmezésekben is.