A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

Matematika

 

Természetesen a matematika nem fogja megoldani a zene emberlelket bámulatba ejtő rejtélyét, hiszen ez inkább érzelmi tényező, semmint egzakt logika, de segítségével a zeneelmélet gyökeresen új, logikus, rendszerezett és bármikor továbbgondolható alapokra helyezhető.

 

A matematikai modellezés lehetőségével élve ugyanakkor a gitártudás és szemlélet személyes vonatkozásai kizárhatók, ezáltal a módszertan személytelenné, azaz átadhatóvá válik. Ez rettentő fontos tényező egy módszertan eredményességében.

 

A kifejezéstől egyébként nem kell megijedni: a klasszikus zeneelmélet is próbált bizonyos dolgokat modellezni és így absztrakció alá vonni. Egy modellezés hatékonysága mérhető is: fordítottan arányos a magyarázatára fordított idő mennyiségével. Azaz minél többet vagyunk kénytelenek magyarázni, annál kevésbé jó a modell. Ezt én már többszörösen teszteltem tanítványaimon és szilárd meggyőződésem, hogy léteznek jobb magyarázatok a ma elérhető zeneelméleti megközelítéseknél.

 

Szóval, a Pénzes-féle módszertan lelket és elmét gyönyörködtető absztrakciói, mert hisz nincs szemet gyönyörködtetőbb egy fraktálnál...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fraktál

Source - Forrás: www.eyesontutorials.com

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fraktál

Source - Forrás: www.eyesontutorials.com

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fraktál

Source - Forrás: www.eyesontutorials.com