A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

Javaslat új hanglejegyzési (kotta) módszerre

 

Általános problémák, előnyök, követelmények

 

A problémák

1. probléma: a hangtartomány

2. probléma: a hang abszolút meghatározása

3. probléma: a ritmikai jelek

4. probléma: a segédjelzések

Az előnyök

Követelmények

 

A problémák

 

Először vessünk egy gyors pillantást az alábbi kottára (Kodály - Háry János - Ebelasztin dala - részlet)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kodály - Ebelasztin dala - Kotta

 

...ez még viszonylag könnyen olvasható és értelmezhető, bár gitáron történő feldolgozás esetén lesznek vele komoly, technikai skálaértelmezési problémák. A következő kottarészlet azonban szinte az értelmezhetetlenségig bonyolult, még gitár-tabulatúrával is:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Gitárkotta

Forrás: Guitar techniques - Summer 2002

 

2014-ben valóban ez az egyedüli, az optimális módszer a zene lejegyzésére?

 

1. probléma: a hangtartomány

 

A mai kotta a hangokat hangmagasság szerint rendezi el és ehhez alapjában véve 5 vízszintes vonalat használ fel. (Guido mester még 4 vonallal kezdte.)

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A mai kotta a hangokat hangmagasság szerint rendezi el és ehhez alapjában véve 5 vízszintes vonalat használ...

 

Mivel a vízszintes vonalazás terctávolságú, ezért az 5 kottavonal pótvonalak használata nélkül nóna hangközt fog át (violinkulcsban E-F'); ez pontosan 9 db egymás mellett lévő hang a C-dúr skálában.

 

Valószínűleg ez a hangtartomány még elégséges volt az 1000 évvel ezelőtti zenei események lejegyzésére, azonban a zenei fejlődés jócskán megelőzte az 5 vonallal lefedhető hangtartományt, hiszen a zongora, mint a zeneileg felhasználható hangtartomány egyik legfontosabb reprezentánsa nagyságrendileg több hanggal rendelkezik.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

A kibővült fehér billentyűs hanglista a következő (amelyben egyúttal egyesítjük a klasszikus és a modern, azaz MIDI-szabványon alapuló elnevezéseket):

Ez gyakorlatilag 88 hang, egyúttal egy igényes zongora billentyűszáma. Ez azt jelenti, hogy az ötvonalas kotta alapvonalazása több mint kilencszer fér bele a fenti, (nem is teljes) zenei hangtartományba (mert 88 / 9 = 9,777).

 

Az alábbi képeken C hangtól kiindulva bejelöltem az ötvonalas kotta hangterjedelmét olyan módon, hogy a kotta legalsó vonalára helyeztem a C hangot és azt vizsgáltam, hogy a legfelső vonalra a hangsor melyik hangja esik...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája C oktávval

Pénzes-féle Gitáriskola - Az alábbi képeken C hangtól kiindulva bejelöltem az ötvonalas kotta hangterjedelmét olyan módon, hogy a kotta legalsó vonalára helyeztem a C hangot és azt vizsgáltam, hogy a legfelső vonalra a hangsor melyik hangja esik...

 

...de talán sokkal szemléletesebb, ha egyszerűen felállítom a klaviatúriát, elvégre az egyetlen, lineáris hangmagasságban növekvő hangsort mutat...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája C oktávvalPénzes-féle Gitáriskola - Az alábbi képeken C hangtól kiindulva bejelöltem az ötvonalas kotta hangterjedelmét olyan módon, hogy a kotta legalsó vonalára helyeztem a C hangot és azt vizsgáltam, hogy a legfelső vonalra a hangsor melyik hangja esik...

 

...amelyből láthatjuk: a kotta 5 vonala a nagy egészből milyen kis szeletet hasít ki, éppen ezért a kottaírás a zenei hangtartományok nyakatekert szimbólumainak bevezetésére kényszerült...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Üres zongorakotta

 

...amely a fenti kottaképen a cirkalmas violinkulcs (lásd a sorok elején lévő felső szimbólumot) és a basszuskulcs, illetve rengeteg, itt nem mutatott pótvonal formájában is jelentkezik.

 

(Én leginkább a violinkulcs haszontalan cirkalmasságától hülyülök meg. Ifjúkoromban órákat töltöttem azzal, hogy minél tökéletesebb violinkulcsokat rajzolgattam, most már látom, hogy teljesen feleslegesen.)

 

2. probléma: a hang abszolút meghatározása

 

A következő probléma, hogy a kotta valójában nem mutatja meg a hang abszolút pozícióját, hanem arra csak bonyolult zeneelméleti eljárások alapján következtethetünk. Ez súlyos logikátlanság, mert egy temperált hang pozíciója (voltaképpen frekvenciája) a 440 Hertz-es A hanghoz képest mindig abszolút a 300 éve érvényben lévő európai temperált hangrendszerben. Egy, az 1. vonalközben lévő hangot...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kotta - F hang?

 

...mindaddig nem tudunk megnevezni (azaz bármely hangszeren megszólaltatni), amíg:

  1. nem ismerjük a kulcsot (violinkulcs, basszuskulcs, tenorkulcs, altkulcs, ebben az esetben violinkulcs),

  2. nem ismerjük az előjegyzést (a zene tonalitását, amelyet a sor elején lévő kettőskereszt (#) vagy (b) jelek reprezentálnak, ebben az esetben 1#),

  3. és nem győződtünk meg arról, hogy egyéb lokális módosítójelek (például feloldójel) nem módosították a globális kijelentéseket, azaz a kulcsot és az előjegyzést.

A fenti képen a violinkulcs egy F hangot határoz meg.

De mégsem, mert az 1# előjegyzés miatt az F hang Fisz hanggá válik.

De mégsem, mert a Fisz hang előtt feloldójel van, ettől valóban F.

 

3. probléma: a ritmikai jelek

 

A további probléma a ritmikai jelekkel kapcsolatos. A ritmikai jelek túlságosan elvontak, nagyon nehéz értelmezni őket és legnagyobb problémájuk, hogy nem mutatják a hang valós ritmikai értékét, pedig ezt alapjában véve megtehetnék.

 

Anélkül, hogy túlságosan előrerohannánk a ránk törő ötletdömpingben, hát nem logikusabb az alábbi ritmikai jelölés?

 

 

 

 

Az ezzel kapcsolatos további boncolgatások, javaslatok részletesen kidolgozásra kerültek A ritmikai jelzések problémái és megoldásai című fejezetben.

 

A téma iránt továbbra is érdeklődőnek jelzem, hogy egy kisebb, további problémát a Metronóm fejezetcsomag "A metronóm problémái" című részében szintén górcső alá veszek.

 

4. probléma: a segédjelzések

 

Mivel a kotta zenelejegyzési alapelvei alapjában rosszak, vagy legalábbis többszörösen elavultak, a belőle következő egyéb segédjelölések sem tudnak igazán javítani rajtuk. Azonban segédjelzések egy része a zene tartalmi megközelítéséhez tartozik, ezekkel nincs komolyabb gond. Ilyenek például:

Másik részüket viszont a fent említett problémák, főként a szűk hangtartományi lefedettség miatt vagyunk kénytelenek használni. Ezek és ehhez hasonlók:

Összességében a fenti 4 rész bebizonyította, hogy a rendszer már alapjaiban nem optimális, épp ezért a belőle származó többi elem sem lehet jobb nála.

 

Az előnyök

 

Természetesen a kottának nemcsak hátrányai léteznek, hanem előnyei is, ezek azonban nem magából a zenelejegyzési módszerből származtathatók, hanem a több évszázados tradícionalitásból. Ezek:

Követelmények

 

Itt soroljuk fel az újfajta kottaábrázolás várható követelményeit (informatikailag ezt úgy is nevezhetjük, hogy megírjuk a specifikáció vázát):

A kompatibilitás azonban kényes ügy, több okból: