Összhangzattan XI.

Dúr-négyeshangzatok

 

A dúr-skálára nemcsak hármas-, hanem négyeshangzatok is építhetők. Ekkor a skálán belül a 2 terclépés után még teszünk még 1 terclépést.

 

A leolvasás-értelmezés rendszere ugyanaz, csupán a táblázat fejléce, azaz a hangzatok jellege változik meg egy kissé. Ezt főként a jazz használja ki olyan módon, hogy az eredetileg tiszta és egyértelmű hangzású hármashangzatot más hangokkal kezdi "fűszerezni". Néha ez a fűszerezés már odáig fajul, hogy szinte el is veszik az eredeti hangzás. Ez nem kritikai megjegyzés akart lenni, csupán tömör megállapítás, hiszen zenész a javából az, aki  egy F11#/9b akkord hangzásából képes az alaphangra következtetni, azaz az eredeti tonális jelleget meghatározni.

 

A kotta az alapértelmezett C-dúr skálát mutatja.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A C-dúr skálá építhető négyeshangzatok a kottában

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dúr négyeshangzatok az összes hangnemben