Összhangzattan IX.

Harmonikus-moll hármashangzatok

 

A harmonikus-moll hármashangzatok mindenkori 7. foka 1 félhanggal mindig fel van emelve, ezt az alábbi táblázat és a kotta kitűnően szemlélteti. Ha a hang már eleve b jellel módosított, azaz félhanggal leszállított, akkor klasszikus zeneelmélet szerint a módosítást kell megszüntetni. Például 7b Asz-harmonikus moll hangnemben a 7. fokú Gesz hang módosítása megszűnik, így lesz belőle G.

 

Észrevehetjük még, hogy vannak kettős módosítású hangok is, például Fiszisz. Ezt a kottában legtöbbször a hang elé írt x jellel jelölik, bár külföldi kottában néha előfordul a ## jelzés is. A temperált hangrendszer előzményeiből következően ez a hang nem azonos G hanggal, bár mindkettő egy helyen található. Ugyanakkor a folyamatosan módosított 7. fok megváltoztatja a hármashangzatok jellegét is, amely változásokat a táblázat fejléce tartalmazza. Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy bár a 7. fok módosítása viszonylag folyamatos, az érdekesmód mégsem jelenik meg előjegyzésként a kotta elején.

 

A kotta az alapértelmezett A-harmonikus moll skálát mutatja.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Az A-harmonikus moll skálára építhető hármashangzatok a kottában

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hamonikus moll hármashangzatok az összes hangnemben