Összhangzattan XV.

Fonyó-féle tonalitásvizsgálatok

 

Fonyó Ádám építőmérnök tanítványomnak...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fonyó Ádám

 

...nagyon érdekes és hasznos ötlete támadt a tonalitásvizsgálatok megkönnyítésére. Mivel a tonalitás tonikájához (1. fok) képest a szubdomináns (4. fok) mindig egy kvarttal és a domináns mindig egy kvinttel (5. fok) van fölötte, ezért a kvint-kvartkörből az aktuális tonalitás kiolvasható. Valóban! Lássuk a bizonyítást!

 

Ha C-dúr tonalitásból indulunk ki, akkor az aktuális (dúr) hármashangzat-táblázatból, amit az érthetőség kedvéért most idemásolok...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dúr hármashangzatok az összes hangnemben

 

...a legfőbb tonális szerkezet leolvasható:

A temperált kvint-kvartkörben...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Temperált kvint-kvartkör

 

...ez az összefüggés a következőképpen olvasható le:

Pénzes-féle Gitáriskola - Kvint-kvartkör - C-dúr

 

Ez az eljárás természetesen az összes lehetséges hangnemben működik. Vegyük például a 3 kereszt előjegyzésű A-dúr hangnemet...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kvint-kvartkör - A-dúr

 

...amelynél a fent meghirdetett szabály szerint a tonalitás 3 legfontosabb hármashangzata szintúgy könnyen leolvasható:

Ezúton jegyzem meg, a zene tonális szempontból sokszor megengedi azt, hogy a különböző funkciójú hangzatokat annak párhuzamos moll-hangzataival helyettesítsük. Ez főként a szubdomináns pozícióra igaz (C-dúr esetében F-dúr helyett D-moll), néha a dominánsra és a tonikára. Próbáljuk ki egyszer ezt a lehetőséget kedvenc dalaink akkordmenetein!

 

Mindenesetre rendkívül hasznos, hogy az egyetlen, szűkített hármashangzat kivételével a dúr alapskálára építhető összes hármashangzat rendszerezetten megjelenik a kvint-kvartkörben.