Mondások, aranyköpések és egyebek

 

Saját mondások és aranyköpések

Pénzes Nátán aranyköpései

Hibás gyöngyök jegyzéke

Szómagyarázat

Móczár Zsuzsa mnemonikus szójátékai

Elrettentő videók

Gyerekszáj I.

Gyerekszáj II.

Gyerekszáj III.

Banki aranyköpések

Részletek bírósági jegyzőkönyvekből

IQ-teszt

Kárbejelentések

Információáramlás

Miért ment át a csirke az úton?

Amerikai rendőrbeszólások

Mire képes a mobiltelefonunk?

 

A humoros elszólások gyűjteménye -köszönhetően tanítványaimnak és persze jómagamnak-, folyamatosan bővül, így érdemes ezeket külön, csakis erre a célra rendszeresített fejezetbe rendeznem. Javaslatom, hogy lelketlen skálázás előtt-közben-után (vagy helyette ) mindenképpen üdítsük fel hangulatunkat néhány "színarany köpködés" elolvasásával...

Ugyanakkor szeretnék külső forrású mondásokat és aranyköpéseket is publikálni. Némelyikük olyan magvas és találó kórlelet, hogy ebben a minőségében sohasem röppenhetett volna fel egy átlagos gitárórán (mert mi a látszat ellenére azért igyekszünk ám értelmeskedni!), egy másik csoportjuk pedig a fantasztikus gyermeki fantázia lenyomatai...

 

Saját mondások és aranyköpések

"Nem tudtam én egész máig

a skálát csak decimáig!"

Pénzes Nátán aranyköpései

 

3. és 4. év között

Hibás gyöngyök jegyzéke

 

Annak idején -mint minden mélabús kamasz-, én is nagy versíró voltam. Egy napon születtem József Attilával és ez sokáig fátumszerű jelként rakódott rá életemre. Ma már tudom, hogy "nem kell hősnek lenni, ha nem muszáj", azaz szerintem Attila több ponton is tévedett életének értelmezését és végső lezárását illetően, annak ellenére, hogy a 20. század legnagyobb magyar költőjének tartom.

Ezen versíró korszakomból maradt fenn ez a humoros szójáték-gyűjtemény, amelyet most kissé átfésülve és stilizálva nyújtok át a Tisztelt Olvasónak. Ilyesfajta összeállítást többen is alkották már, azt hiszem a legelső Kosztolányi Dezső volt. Ezt azért lényeges kihangsúlyoznom, mert természetesen olyan szójátékokat próbáltam fabrikálni, amelyek máshol még nem szerepelnek, ennek ellenére lehetséges, hogy bizonyos átfedések tapasztalhatók lesznek, ha a Tisztelt Olvasó olvasott már más szójáték-gyűjteményeket. Ez kizárólag a véletlen műve, én annál eredetibb elmének tartom magam...

Meglehet, egy-két szójáték kissé sikamlósra sikerült. Nem célom a vulgaritás, de nem kívánok erkölcscsőszködni sem, épp ezért nem vagyok hajlandó kitűnő ötleteket eldobni, csak ha már nagyon drasztikusak. Mindenki nyugodjon meg: a jelen sorokat moralista írta...

Egyúttal itt hívom fel a figyelmet EU-normás szerzői jogaimra, amely szabályozás természetesen erre a gyűjteményre is vonatkozik.

Jó szórakozást!

 

Epés juice vagy juice-epe:
ma elfőzted Giuseppe!

 

A sírkövére

sír s ír az ír kövére,

mint sírkő vére...

 

Kukaccal is vonz alma:

ez a bio vonzalma.

 

Kérdezte-e valaha a rezsim,
hogy vajon mennyi is lesz a rezsim?

 

Ha ver a Vera, haver?

 

Te vak, undok

vakondok!

 

Primavera*?
Príma Vera!

 

Azt már ugyan mint gondolád,
hogy elsüllyeszted gondolád?

 

El ne rántson árja,
ha rikácsol árja!

 

Nem áld felém makarizmát*,
ugráltatja ma karizmát.

 

Itt a napi karizma
az ő felfújt karizma?

 

Gyűlölöm a menyét.
Sunyi, mint egy menyét.

 

A Trisztán és Izolda kottájáról
Nehéz ez a partitúra,
mint éles, sziklás parti túra.

 

Hitetlen 1.
E katekéta teoréma
minő mese, te ó rém a’!

 

Elvitte a pestis.
Ne remélj, majd Pest is…

 

Nem kapsz tőlem botanikát,
ma dicséri a bot Anikát.

 

Egy lotyóról
Mi néki a szemérem?
Egy jól pengő, szem érem.

 

Szexmániás bánata
Ha nincs ívás,
jön az ivás.

 

Kecses, mint a Himalája,
mászik is már hím alája.

 

A kalandorokról
Lesz még duhaj fezőr
ruhatárban fez-őr!

 

Büdös ez a kanális.
Szaga olyan anális…
Sőt, már ez a kanál is!

 

Dr. Bubó panasza
Telve lett az aula:
megérkezett Paula.

 

Meztelen far s angol
pofa: csak farsangol.

 

S merre lépdelt Voltaire,
ó míly feszült volt air*!

 

Nehogy nékem elmerengj!
Költő dalolj, elme rengj!

 

E honban vajh mi is örök?
Áristom*, no meg az őrök!

 

Intarzia
Kard ó s ág ne szakítsa el
soha szoknyád szélét!

 

Abbahagynád zabálásod?
Még nem magas zab-állásod?

 

Magát mindig kelleti,
ha ruhája keleti.

 

A részeges Melissza
minden borom elissza!

 

E nyomorult, e szerencsétlen, e Ladás
egyetlen öröme a kocsieladás.

 

Egy tapasztalt héber
legyen mindig éber.

 

Lassan felkopik az állam.
Éljen a magyar állam!

 

Tejszínhabra torma:
ez lesz a halotti tor ma.

 

Kevesen voltak.
Evesen szóltak.

 

E nyavalyás kintorna
a fülemnek kíntorna!

 

Föl-le szaladgál a barométer.
Csak játszik velem a barom éter.

 

Ez most egy negatív agyi hullám:
magam előtt látom saját hullám.

 

Az éhségről
Belei sejtik:
bele is ejtik…

 

A kapzsiságról
Nagy marha, ha hamar mar!

 

Amikor az állatok buliznak
A róka
s fóka
móka
foka
oka
a rossznak!

 

Én csak játszom neveddel.
E játékot ne vedd el!

 

Több évezredes sláger,
a zsidóknak szánt láger.

 

Külföldi a taxiban
–Feri egy hegy!
-…?
–Feri egy hegy!
-…??
–Excuse me, Ferihegy I.!

 

A hajtókhoz
Viharosan hajtsatok!
Bomoljatok hajcsatok!

 

Ami nem vicc
A szépség: épség.

 

Olyan fatális
ez a fatál is!

 

Az idei szemeszter
hallgatója egyetlen szem Eszter.

 

Karácsony vidéken
Te meghitt Szentes, te
gyönyörű Szenteste!

 

Prüdéria
Csak morálisan
s nem orálisan.

 

Micsoda különbség!
Nem lejmol: lejnol*!

 

Kajakban
A legjobb közös nevező,
ha együtt jár az evező.

 

A  vágy kiáltása
Beh, teljes sületlenség
a beteljesületlenség!

 

Hogy mi volt a misén?
Tudomisén?!

 

A mellőzött
Én nem vagyok Laci kabátja!
Vagyok inkább Lacika bátyja!

 

A teljesen felesleges
Elhaltat elaltat.

 

Számban most rengeteg só, haj.
Fel sem tud szakadni sóhaj.

 

Pánik a lövészárokban
Apuskám!
Hol a puskám?

 

Manapság az irodalom
csupán dohos iroda-lom.

 

Ha agyamban mind a whisky,
a toalettre ki visz ki?

 

Hát ez egyenesen aranyos,
hogy fizetésünk egyenesen arányos…

 

Haragommal ária:
ágyhoz vet malária.
Miért nem épp Mária?

 

Rigoletto
rigó lett ó!

 

Az egész pátria
egyetlenegy pátra*.

 

A Holocaust előtti időkről
Akkorra
már akkora
lett a kora
kórja,
kárja
s árja,
hogy egy árja
sem tehetett semmit.

 

Hová vezet aszkézis?
Levágja, bár az kéz is!

 

Pénzzel nem töm érdek,
gondom így tömérdek.

 

Napjaink monarchia-ábrándozásaira
Jöjj hát király uram Ottó!
Súgd fülembe, mi a mottó!

 

Lásd a hölgyeknél!
Költő lelke, habitusa
fárasztó, mint havi tusa.

 

Nemes halál – halld poéta
oly példa, mint Szókratész,
mert éltével fizet, ki az
igazabb lelkű szókra tész.

 

Rómeóért, lásd nagy Horatio,
ví-kard baljósb lőn, mint oráció!

 

Inkább borsos, fehér menta,
mint csöpögős szentimenta!

 

Gyere Mihály, gyógyszert utálj!
Inkább tőből amputálj!

 

A felejtés szégyene
Sajnos csak részben az észben.

 

Vezérbika csatakiáltása
Legelőre a legelőre!

 

Mazochista 1.
Énnekem most fájó fene kell!
El most engem ki fenekel?

 

Mazochista 2.
Tűzzel űzz el!

 

Illetlen kérés
Inkább Anna-nászt, semmint ananászt!

 

1. logikai párhuzam a kommunista munkaerkölcsről
Ezen kategóriába tartozó embertípus az elektronhoz hasonlít:
energiaminimumra törekszik.

 

Már az is hóbaleset,
ha csak úgy hóba lesett?

 

Utalás a tökélyre
Mint a minta.

 

A gyönyörök hajszolása
Ha két pofával falhatnék,
és két pofával alhatnék!

 

Egy neonáciról
Letépi a harag azt,
plakátot ha ragaszt?

 

Utálat
Ha Lotti,

mind halotti.

 

Az önző
A kínt hagyd kint!

 

Isis és pisis?
Is-is.

 

Ejtőernyősök ukáza
Leszállás!
Lesállás!

 

Egy szüfrazsettről
Vajh, e nő miért emancipál,
ha a vége, hogy e Manci: Pál?

 

A hatástalan gyógyszer

Pirul a pirula,

mert a patikus apatikus,

bár szimpatikus

s nem antipatikus.

 

Bár ez a zakó molytalan,
ám rajtad oly komolytalan!

 

Jobb a bor, mint a málna,
s ha poharamban állna!

 

Ó, te szépségesen szép Róza,
melletted elhagy minden próza!

 

Csak szépen
és épen,
éppen
mint a
képen.

 

Bódhiszattva*
Megvetem az ágyam,
megvetem a vágyam.

 

A sivatagban eltévedt
Utat s kutat kutat.

 

A világ szellemi állapotáról
A nagy agyfagy.

 

Szégyenlős beteg
Aláz a láz!

 

A forradalom ígérete: osztás!
S mi lett belőle: fosztás.
Ezt látva az erőszak kényszere: oszlás.
S végül a temetőben: foszlás.

 

Egy tehetséges elmegyógyász
s mindörökre elmegy ó gyász!

 

Mivé lett az olám habbá*?
Nem malaszttá, ó lám habbá!

 

Ó Renoir,
au revoir!

 

Az igénytelen
Nékem az a nőideál,
aki most elém ideáll.

 

Idegenforgalmi plakát egy kupleráj faláról
Társas utazások genItáliába!

 

A gyáva
Azt én már nem merem,
inkább a sz...t merem!

 

Az iszlám fanatikusairól
Miben hisz lám
ez az iszlám!

 

Meglátszik az Pirin
napi húsz Aszpirin.

 

A hívő máglyahalála
Midőn az Úrról értesültem,
sajnos azonnal érte sültem.

 

Kőkorszaki határrendezés
A határok a hat árok.

 

A hazug
Ő szinte
őszinte.
Ez az ő szinte.

 

Szokatlan rendelés
Először Pedigree Pal-t,
utána pedig répát!

 

Nemi felvilágosítás
–A nemi lik…
-Na, nem illik!
–A nemi gaz…
-Jaj, nem igaz!

 

Szoprán F-ben melizma*
s mégsem rángott mellizma!

 

A gyilkos vallomása
Tettem a tetem.

 

Magasra nőtt mesemondó
P’La Fontaine

 

Fazékban már guszta
az a csúf languszta!

 

Egy neurotikus költői képei
1. Egy idegen az idegen ül hidegen.
2. Kegyeden egy egyed ül egyedül.

 

Karrierizmus
Végig az égig.

 

Önfeláldozó asszony kannibál udvarlójának
De ha nem vesz el feleségül,
legalább egyen meg eleségül!

 

Hitetlen II.
Ha netán nem terem tő,
az oka a Teremtő?

 

Egyéni tapsztalat

Nem berber, bár barbár a Barbara.

 

Gyermek névadása játékbohócának
Bojt az orrán? Bojtorján!

 

Antialkoholizmus
Teljesen tejesen.

 

Képviselő választások előtt
A papírokat mér’ legeli?
Tán az esélyeit mérlegeli?

 

Robespierre
Hiszen ez Danton levele!
Bár nem olvastam, le vele!

 

A Hitler elleni Walkür-hadműveletről
A merénylet ím erény lett!

 

A koránfekvőt vigasztalja,
ha egy-kettőre elalszik?

 

„Kedden reggel emerre rettenhetetlen Eger seres s veres serege
szemtelen egereket eregetett s kergetett.”- keseregte egekbe e rege.

 

A nihilista
Elvből elvet

minden elvet.

 

Szebb lesz a harisnya,
két lába ha rusnya.

 

Régimódi ismerkedés
Keszkenőt elejt.
Táncokat ellejt.
Táncrendet felejt,
hisz már selejt.

 

Egy másik szüfrazsettről
Láthatóan semmit nem ért,
s így szónokol női nemért!

 

Ha az éje kimmeri*,
Napot szídni ki meri?

 

Lóra Flóra!

 

Ugyanúgy, mint a lúd, ni
takarodjál aludni!

 

Sajnos ma még Ati kába,
s nem utazhat Attikába.

 

Katolikus botrány
Apja s papja?

 

Az élvhajhász
Ugorjunk mi nyomba’
bele a mignonba!

 

Orrfacsaró borzalom
e háromhetes borz-alom!

 

Spermabank
Valld be, ha már a mag: adat,
kiszolgáltatod magadat?

 

Pesszimizmus
Mindennemű kiút: álom.
Magamat is kiutálom.

 

A rezignált
Miért elme? Mi értelme?

 

Botrány! Bot rá!

 

Ami egyértelmű
A maffia a ma fia.

 

A katolikus morálfilozófiáról
Nem dogmatizálta más,
mint Aquinói Tamás.

 

Ha torz, ha talmi,

az mind hatalmi.

 

Szerinted nekem ártás

az articsóka mártás?

 

A hátrányos helyzetű tanácstalansága

A punk apánk?

 

Innováció

Egy forintból öt lett

az egyetlen ötlet!

 

Mit a rendszergazda legjobban fájlal:

nem tud mit kezdeni vírusos fájllal.

 

Temetés

Egetverő sírások:

dolgoznak a sírásók.

 

Te füzeted

te fizeted?

 

Mai ülés tárgya

a vetés és trágya.

 

Téli hangulat

Csend, hó, forralt bor ostyán,

fenyőillat, borostyán...

 

S ha lom, akkor is halom shalom!

 

Szómagyarázat
Prímavera - tavasz - olasz

Makarizma - boldogságmondás - szanszkrit

Air - levegő - angol

Áristom - börtön

Lejnolás - Tóra-olvasás - jiddis

Pátra - buddhista szerzetesek koldulócsészéje – szanszkrit

Bódhiszattva - a Buddhává érés várományosa - szanszkrit

Olám habbá - eljövendő világ - héber

Melizma - dallamdíszítés

Kimmeri - koromsötét

 

 

Móczár Zsuzsa mnemonikus szójátékai

 

Móczár Zsuzsa

 

A mnemonika az emlékezést megkönnyítő eljárások összességét jelenti. A Művésznőnek ugyanis igen nehezére esett a Dire Straits együttes Walk of Life című dal...

 

 

 

...akkordmenetének megjegyzése. Zsuzsa azt találta ki, hogy az akkordok (kezdőbetűihez) különböző történeteket fabrikál. Az ötlet bevált: egyrészt Zsuzsa a dalt oly gyorsan tanulta meg, hogy rekordsebességgel tettük el a törzsanyagból, másrészt Gitáriskolám egy újabb, igen eredeti ötlettel gazdagodott.

Először lássuk a dal akkordmenetét (Pénzes-féle szólótechnikai segédjelekkel kiegészítve, amit most nem magyarázok meg):

 

Előke: E – A – H – A (1) - H (levezetés)

            E – A – H – A (1) - H (levezetés)

Versszak: E (8) - A – E – A – E (leállás)

Refrén: (1) E – H – E – A – E – H – A – H (levezetés)

Előke...

 

Most pedig élvezzük a variációkat!

 

1.

Esett A Hó A Hídra,

Egérke Almát Evett Alatta Esztelen,

Egérke Hiába Ette Almáját, Elvitte Hasában A Héja.

 

2.

Esett A Hó A Hídra,

Egyszer Aztán Elbámult Az Eb,

Elhagyta Ebédjét Az Ezer Hó Alatt Heverve.

 

3.

Elalélt Alak Hevert A Havon,

Ez Alig Eszmélt Arra: Engedetlenül

Elvis Halat Evett Aznap Este Hűtő Ajtajában Hűsölve.

 

4. (csak refrén)

Elvis bement a kocsmába, kért egy

Hideg sört,

Erre

Adtak

Egy

Hűvös

Almalevet

Helyette.

 

 

Elrettentő videók

 

Vedres Balázs tanár úr...

 

Vedres Balázs

 

...találta ezeket a páratlan zenei gyöngyszemeket a YouTube oldalán. Köszönjük azt a nemes fáradozást, amellyel időt és informatikai technikát nem kímélve tették tönkre az eredetileg igen értékes zenei alkotásokat! (Személyes megjegyzésem: "Ezt az ütődött világot...!") A YouTube egyébként ezekre a videókra shred néven hivatkozik.

 

Jó szórakozást!

 

Eric Clapton

 

 

B.B. King

 

 

Richard Strauss (vezényel John Williams)

 

 

 

Gyerekszáj I.

 

Gyerekszáj II.

 

Gyerekszáj III.

 

Banki aranyköpések

Az probléma, hogy a telefonszámla a nagymamám nevére érkezik?
Nem probléma.
De a nagymamám már meghalt.

Akkor háromszáz, vagy háromszázötvenezer forint legyen az igényelt hitelösszeg?
Hát. Jelöljük meg a háromszázötvenezret. Mint a Vágónál, hö-hö.

Mennyi a jövedelme?
Hatvanötezer forint.
És Ön hol dolgozik?
Nem én igényelném.
És ki igényelné?
Az élettársam.
És ő hol dolgozik?
Az élettársam?
Igen.
Siófokon.
Név szerint tudná mondani?
Asztalos János.
De a munkahelye nevét kérném!
Az enyémet?
Nem, az élettársáét.
Ez egy siófoki cég.
Értem, de mi a neve?
Asztalos János.

 

 

Részletek bírósági jegyzőkönyvekből

(Ügyvédi kérdések)

 

Kérem, hogy minden válasza legyen orális, rendben?
Rendben.
Milyen iskolába járt?
Orális.

Emlékszik hogy mikor vizsgálta meg a holttestet?
A boncolás kb. este 8:30-kor kezdődött.
És Kovács úr halott volt ebben az időpontban?
Nem, ott ült az asztalon és csodálkozott, hogy miért boncolom.


Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát?
Nem.
Ellenőrizte a vérnyomását?
Nem.
Ellenőrizte a légzését?
Nem.
Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt, amikor elkezdte a boncolást?
Nem.
Miért olyan biztos ebben, doktor úr?
Mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban.
Mindennek ellenére, mégis lehetséges az, hogy az egyén életben volt?
Igen, lehetséges, hogy az egyén életben volt és ügyvédként praktizált valahol.

Mikor van a születésnapja?
Július tizenöt.
Melyik évben?
Minden évben.

Ez a myasthenia gravis befolyásolja a memóriáját?
Igen.
És milyen módon befolyásolja a memóriáját?
Nem emlékszem.
Szóval elfelejtette. Mégis, tudna egy példát mondani valamiről, amit elfelejtett?

Hány éves a fia, aki magával lakik?
Harmincöt vagy harmincnyolc, nem tudom pontosan.
Hány éve lakik magával?
Negyvenöt..

Maga a helyszínen volt, amikor ezt a képet csinálták magáról?

Szóval a teherbe esése napja augusztus 8.?
Igen.
És maga mit csinált ez alatt?

Szóval van három gyermeke, igaz?
Igaz
Hány fiú?
Egy sem.
Hány lány?

Hogy végződött az első házassága?
Halállal.
Kinek a halálával?

Tudna egy személyleírást adni az alanyról?
Közepes magasságú, szakállas.
Nő vagy férfi?

Tehát azt mondja, hogy a lépcső lefelé vezetett a pincébe?
Igen.
Lehetséges hogy ugyanez a lépcső felfelé is vezetett?

Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon?
Minden boncolást hullákon végzek

 

IQ-teszt

 

A két rajz között van 1347 különbség. Miben hasonlítanak?

 

  1. Mindkettő látszik.

  2. A második is ezen az oldalon van.

  3. Az elsőn sincs kutya.

 

A két rajz között nincs semmi különbség. De melyik az a három?

 

  1. Az első jobban balra van.

  2. A második rajzolása közben csengettek.

  3. Az első előbb készült.

  4. A második nem az első.

 

Ha figyelmesen nézi, észreveszi, hogy a két rajz között van három különbség. Bökjön rájuk!

 

 

 

A két különbség között van egy rajz. Melyik az?

 

 

 

Kárbejelentések

 

Információáramlás

 

A vállalaton belüli információáramlás buktatói, avagy mi lett a napfogyatkozás megtekintéséből...

 

Gyárigazgató a műszaki igazgatóhoz:

Holnap 9 órakor napfogyatkozás lesz, tehát olyasvalami, ami nem látható mindennap. Intézkedjék, hogy a dolgozók ünneplő ruhában jelenjenek meg. E ritka jelenséget magam fogom magyarázni. Ha esik, a jelenséget nem láthatjuk jól. A dolgozók ez esetben az étterembe menjenek.

 

Műszaki igazgató a főosztályvezetőhöz

A gyárigazgató utasítására holnap napfogyatkozás lesz. Ha esik, a jelenséget ünneplő ruhában nem láthatjuk jól. Ebben az esetben a nap eltűnését az étteremben végezzük el. Ez tehát olyasvalami, ami nem látható mindennap.

Főosztályvezető az osztályvezetőhöz

A gyárigazgató utasítására holnap 9 órakor végbemegy a nap eltűnése az étteremben. A gyárigazgató utasítást ad, hogy essék az eső. Tehát olyan valami lesz, ami nem látható mindennap.

Osztályvezető a csoportvezetőhöz

Ha holnap reggel az étteremben esik, akkor olyan valami lesz, amit nem láthatunk mindennap. 9 órakor eltűnik a gyárigazgató ünneplő ruhában.

Csoportvezető a munkásokhoz

Holnap 9 órakor el fog tűnni a gyárigazgatónk. Kár, hogy ezt nem láthatjuk mindennap.

 

Miért ment át a csirke az úton?

Amerikai rendőrbeszólások

Mire képes a mobiltelefonunk?

(Ha még esetleg nem ismerjük...)