Zene és kriptográfia

 

A fejezetben lévő (.mus kiterjesztésű) kották a Finale Notepad nevű programmal játszhatók le. Az ingyenes program a Letöltések című fejezetből tölthető le.

 

Nem, a kriptográfia nem jelent a temetőkben, főként a kripták falán olvasható, bornírt falfirkát ! A kriptográfia a titkok elrejtésével, a titkosírásokkal és rejtjelezéssel foglalkozó tudomány.

Bevallom őszintén, amikor az Egyéb zeneelméleti skálák című fejezetben a számok, tágabb értelemben a képletek és a hangjegyek egyesítésével kísérleteztem, azt gondoltam magamról, hogy rettentő eredeti és okos vagyok. Hát sajnos nem, sőt több évszázaddal meg is előztek. Minderről egy fantasztikusan érdekes és elgondolkodtató könyvből értesültem, amelynek címe:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

 

Írója T. Dénes Tamás matematikus-kriptográfus...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - T. Dénes Tamás

 

...aki elképesztő szaktudásán felül egy rendkívül alapos és átfogó kriptotörténeti áttekintéssel is gazdagította a szakirodalmat, nem utolsósorban a mi kutató elménket. Természetesen -mint minden polihisztornál lenni szokott-, Tamás nemcsak a tárgykör szakszerű bemutatására vállalkozott, hanem a belőle csak közvetve származtatható, egyéb témákhoz is hozzányúlt. Itt például két kódfejtés között előregyártott, objektumorientált elemekből, jelen esetben LEGO-ból egy bonyolultabb architektúrájú objektumot, nevezetesen játékvasutat épít...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - T. Dénes Tamás

 

...ám egyúttal figyelemreméltó a különféle szójátékok gyűjteménye is. Ilyesfélét én is publikáltam a Mondások, aranyköpések és egyebek című fejezetben, azt gondoltam ugyanis, hogy én ebben egészen kiváló vagyok, de Tamás egyszerűen felülmúlhatatlan.

A könyvben külön fejezet lett szentelve a zene és kriptográfia kapcsolatának. Az alapelv ugyanaz, amely már meghirdetésre került az Egyéb zeneelméleti skálák című fejezetben: rendeljünk a zenei hangokhoz számokat, vagy egyéb szimbólumokat. Megjegyzem, néhány éve már nekem is eszembe jutott, hogy miképpen lehetne a zenei hangokat és a betűket vagy inkább betűcsoportokat valamilyen módon összepárosítani (mert hiszen zeneelméletileg jóval kevesebb hang van az ABC betűkészleténél) és ebből vajon milyen zene kerekedne. Nyilvánvalóan más és más attól függően, hogy éppen "milyen nyelven muzsikálunk". Úgy tűnik azonban, hogy ez már másoknak is eszébe jutott és még csak nem is elmejáték gyanánt, hanem praktikus okokból: megbízható rejtjelezésre volt szükség. Persze Tamás könyvének elolvasása után már én is belátom, hogy ilyen holtbiztos rejtjelkód nem nagyon létezik vagy legalábbis annak mindenképpen jóval bonyolultabb alapokon kell állnia, ám ez már egyértelműen 21. századi matematikai felismerés...

 

Lássuk tehát a konkrétumokat!

 

"Near yonder cops where once the garden smiled and still where many a garden flower grows wild all that's of love can be expressed in these soft numbers see let me know you are safe and ease my tortured mind."

 

"Amott a dombocska közelében, hol egykoron a kert mosolygott, s ahol még mindig temérdek vadvirága nő a szerelemnek, melyek eme lágy számokban ölthetnek testet. Lásd! Tudasd velem, hogy biztonságban vagy és könnyíts elgyötört elmémen." (T. Dénes Tamás fordítása)

 

A kriptográfus, egyben fölöttébb romantikus elődnek az jutott eszébe, hogy szerelmes vágyódását szavakba öntve, de zene mögé rejtve fejezze ki. Vagy így kívánta érzelmeit minél sűrítettebben megfogalmazni; azonban ezt már sohasem fogjuk megtudni. Alapelgondolása egyszerű: rendeljünk az ABC betűihez zenei hangokat. De mivel jóval több betű van még a legpuritánabb, 26 betűs angol ABC-ben is, mint zeneelméletileg felhasználható hang, ezért szerelmes hősünk a következő hozzárendelést végezte el:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

 

Láthatóan a betűtöbbletet ritmikával pótolta ki, így kerültek felhasználásra a negyedek mellett félhangok is. A hozzárendelést tanulmányozva a következő felfedezéseket tehetjük:

Mivel a titkolózó minnesänger erről nem rendelkezett, zenéjét első körben a legáltalánosabb, 4/4-es ütemmutatóval kottáztam le. A zenei lejegyzés tömörítése kedvéért a negyedhangokat nyolcadokkal, a félhangokat negyedekkel helyettesítettem, a Finale Notepad ugyanis csak meghatározott számú ütemet képes megjeleníteni.

 

Lássuk, illetve halljuk a zenébe öntött szerelmi vallomást a wild szóig kódolva!

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

 

Hát nem egy szenvedélyes dünnyögés, az biztos. Teljességgel hiányoznak belőle a tonális alapok és a karakter, bár szilárd meggyőződésem, hogy egy Bach-i kaliberű zenész vígan tudna írni belőle valami eszelős fúgát. Ám ezen ne lepődjünk meg: nem zene ez, hanem hangok mögé bújtatott nyelvi tartalom.

A Tamás által talált kotta valójában nem pontosan ez, hanem ennek egy kissé módosult változata, amelyben a negyedhangok önkényesen néha nyolcadokkal vannak helyettesítve. Az ötlet végül is nem rossz, mert ha félhangok értékeit egyfajta referenciaként meghagyjuk, akkor még az ilyen jellegű változtatás, azaz ritmikai bővítés esetén is visszafejthető a kód.

A kotta szintén csak a wild szóig kódolva és tömörítve:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

 

Hallhatjuk, hogy bár a ritmika egy kissé izgalmasabb, ám a zenekód ettől nem lett kifejezőbb. Már ebből az egy esetből is levonhatjuk azt a messzemenő következtetést, hogy nem igazán lehetséges a ma megszokott és keresett zenei és nyelvi tartalom harmonikus ötvözése. Az értelmes zenéből tehát nem lesz értelmes szöveg és fordítva.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért? Szerintem, mert a gondolati tartalmaknak és az azokat kifejező nyelvi formáknak legtöbbször nincs közük egymáshoz. A harmonikus ötvözést, főleg a szöveg zenéhez való igazítását csak úgy lehetne elvégezni, ha a tonalitás szabályaihoz mérten alkotnánk egy mesterséges nyelvet. Bár az is lehetséges, hogy mindez csupán megfelelő hang-betűpárosítás kérdése...

Érdeklődéssel várom a Tisztelt Olvasó ilyen jellegű hozzászólásait!

(A zenei és nyelvi tartalom közvetett ötvözése lehetséges, ekkor a zene nem változik meg, csupán a szöveg lesz valamilyen visszafejthető algoritmussal belérejtve. Ezt az eljárást nevezzük sztegonográfiának.)

 

Tamás könyvéből azt is megtudhatjuk, hogy a fentihez hasonló ötletet már II. Rákóczi Ferenc is alkalmazott Clavis Musicalis néven...

Ilyen és ehhez hasonló kriptotörténeti érdekességeket olvashatunk még a fent említett könyvben, ezért bár az alábbi könyvek nem zenei tárgyúak, de szívből ajánlom őket minden kutakodó elmének. Egyúttal fel szeretném hívni a Tisztelt Olvasó figyelmét Tamás honlapjára is:

 

www.titoktan.hu

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia

Pénzes-féle Gitáriskola - Kriptográfia