Kottaolvasási gyakorlatok III.

Tanulási javaslatok és kottarendező

 

Bevezetés

Tanulási javaslatok

Kottarendező

Érdekességek

 

Bevezetés

 

Ez a fejezet határozott irányvonalat és további hasznos ötleteket kíván megmutatni az eredményes kottatanuláshoz. Javaslatom az alábbi felvázolt tanulási és a kottarendező sorrendjének követése. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy elsősorban számunkra ismeretlen dalokon kísérletezgessünk, ismert dal esetében ugyanis nem a kottaolvasási gyakorlatra, hanem magára a dallamra koncentrálnánk és ez nyilvánvalóan értelmetlenné tenné a gyakorlást. Épp ezért az egyébiránt többségében ismerős dalok listáját külön fejezetben adom meg.

 

Tanulási javaslatok

 1. Technikai alapozás egészen középszintig,

 2. az alapskálák ismerete,

 3. a gitáron lecsapódó skálarendszer ismerete a szólógitáros (vele a húros hangszeres) legfontosabb táblázatának összefüggései alapján,

 4. a kotta középszintű ismerete,

 5. a ritmikai jelölések középszintű ismerete,

 6. a kottarendező alábbi sorrendjének követése,

 7. ezután bármit csinálhatunk.

További lehetőségek

A Gitárcentrikus szolfézs I. című fejezet alapelveinek megértése után az összes dal videóanyaga felhasználható tonalitásgyakorlatként is. A videó bejátszása során:

 1. gyakorolhatjuk, hogy a dal milyen hangnemben van (vigyázat, nemcsak dúr és moll hangnemekkel fogunk találkozni, hanem manapság már kevésbé ismertekkel is, például dór vagy mixolíd hangnemmel!),

 2. gyakorolhatjuk, hogy mi a dal hangnemének alaphangja,

 3. megpróbálhatjuk hallás alapján "leszedni" a dalt, azaz a gitáron lejátszani,

 4. megpróbálhatjuk hallás alapján "leszedni" a dalt olyan módon, hogy minél többféleképpen játsszuk le a dalt a skálarendszerben.

 5. megpróbálhatjuk beharmonizálni a dalt, azaz a dallam alá akkordokat találunk ki. Itt is többféle megoldás lehetséges.

 6. Megpróbálhatjuk hallás alapján lekottázni a dalt, majd az eredményt ellenőrizzük le a dal oldalán. Itt is többféle megoldás lehetséges.

Kottarendező

 

C-dúr – negyed

11.

 

C-dúr – negyed + nyolcad

1. – 4. – 10. – 13.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + tizenhatod

14. (módosított hangot tartalmaz!)

 

C-dúr – negyed + félhang + egészhang

21.

 

C-dúr – szinkópa

27.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + pontozott ritmus + szinkópa

7.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + félhang + pontozott ritmus

9.

 

C-dúr ¾ ütembeosztással

15. – 23.

 

C-dúr ¾ ütembeosztással + legato

6.

 

C-dúr 2/4 ütembeosztással

24. – 25.

 

C-dúr módosított hangokkal

18. – 22. – 28.

 

A-moll

29.

 

G-dúr - legato

30.

 

H-moll

33.

 

D-dúr – 6/8

62.

 

E-dúr

71.

 

D-moll – kétszólamú

39.

 

H-moll – kétszólamú

87.

 

Ha a fenti sorrendet következetesen betartottuk, véleményem szerint nincs más hátra, mint kedvvel és szabadon böngészni a dalok között, de előtte nézzünk meg néhány zenei érdekességet is.

 

Érdekességek

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Érdekes dal

 

Nincs előjegyzés, tehát azt gondolhatjuk, hogy a dal vagy C-dúrban, vagy A-mollban van. Valójában D moll-pentaton, azaz ötfokú hangsorban vagyunk, amely inkább a D-mollhoz közelít. A D-moll előjegyzése 1b, de nem látjuk a kulcs mellett. Ennek oka, hogy a D-pentaton nem tartalmazza a B hangot, ezért a dal lejegyzője feleslegesnek vélte kitenni. Ez zeneelméletileg helyes, de pedagógiailag helytelen, arról nem is beszélve, hogy ez a kotta eredetileg tankönyvben szerepel. Sőt, végeredményben nekem szintén érintetlenül kellett hagynom a dal lejegyzését, hogy ne támadjon zavar, ha ráakadunk. Tehát jegyezzük meg és számítsunk erre a jelenségre is!

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Érdekes dal

 

Az előjegyzés 1b azt sugallja, hogy a dal vagy F-dúrban vagy D-mollban van, de nem! Ez a magyar népdal G-dór hangnemű, amely szintén része az 1b előjegyzéses skálaegyüttesnek (felülről a 9. vízszintes sor).

 

Pénzes-féle alapskála-táblázat