Kottaolvasási gyakorlatok II. 

Alapgyakorlatok

 

Az ötvonalas kotta gitáron való értelmezése jóval nehezebb feladat, semmint azt gondolnánk. Hiszen nemcsak a kotta értelmezése, megfejtése számít, hanem az az értelmező rendszer, amelyet erre a gitáron alapként felhasználhatunk és ebbe bizony gitártechnikai kérdések is beleszólnak. Ugyanis egy hang a gitáron igen sok helyen előfordulhat, másszóval rengeteg, különböző szerkezetű alapskálából válogathatunk. Vegyük észre, hogy ezt nem tudjuk megtenni a zongoránál, hiszen ott csupán egyetlen lineáris hangsor van!

 

A zongora billentyűzete

 

Ez a skálabőség kezdőknél nem oly lényeges, de magasabb szinten már előjönnek a rossz skálasablon okozta hibák. Következésképpen mindenekelőtt ki kell választani egy olyan megfelelő alapskálasablon-rendszert, amelyre haladó szinten is alapozhatunk. Voltaképpen erről szól Gitáriskolám, hiszen szinte nem is tesz mást, mint folyamatosan technikai alapsablonokot mutat és magyaráz.

 

Lássuk a legelső, már több helyen is említett példát, egy 1 oktávos C-dúr skálát:

 

Egyoktávos C-dúr skála

 

A skála első hangja a C, amiről már az általános iskolában is azt tanultuk, hogy „ő a dó az első pótvonalon”. Klasszikus zeneelméleti meghatározás szerint ez az egyvonalas C, modernebb megközelítésben a MIDI-szabványból kiindulva C4. A kottából azonban semmi lényeges gitárspecifikus dolog nem derül ki, ezért kellett aláilleszteni a tabulatúrát. Ez a C-dúr skála a Pénzes-féle tükörképben viszont statikus módon kiválóan ábrázolható:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr skála 1.

 

A fenti C-dúr skála további lehetőségei (az én rendszerem szerint, nincs ábrázolva az összes szabványos lehetőség):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr skála 2.

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr skála 3.

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr skála 4.

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr skála 4.

 

A skála hangjai tehát nem változnak, míg a szerkezetek -bizonyos "szabványos" korlátok között-, annál inkább. Pontosan ezért kell mindenekelőtt egy megfelelő alapskála-sablont kiválasztanunk.

 

Egyébként a legelső kis, egyoktávos C-dúr skála (pirossal jelölve) tovább is bővíthető, nevezetesen része a nagy F-líd skálának (és persze fordítva, azaz a kis, "technikai" F-líd része lehet a nagy C-dúr skálának):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-líd skála

 

Tehát ezen kibővített skála zenei hangjai:

 

F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H

 

A fenti skálahalom, amely a gitáron egyetlen skálalehetőség sokféle megnyilvánulása a kezdő számára gyakorlatilag a bőség érthetetlen zavara. De abban a pillanatban, hogy zeneelméletileg már „átlátjuk a rendszert”, lehetőségeink garantáltan hatványozódnak. Javaslatom, hogy kezdeti kottaolvasási lépéseknél a fenti C-dúr / F-líd skálából induljunk ki:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-líd skála

 

Segédletként nézzük meg a törzshangokat (a zongora fehér billentyűit)...

 

A zongora billentyűzete

 

...az ötvonalas kottarendszerben, amelyet itt és most (amennyire lehet) gitárspecifikusan ábrázolunk, azaz adott hangnál bejelöljük a húrszámot is, ráadásként -az azonosítást megkönnyítendő-, négyes csoportokba is bontjuk:

 

E6-F-G-A5 * H-C-D4-E * F-G3-A-H2 * C-D-E1-F * G-A-H-C * D-E

 

E6-F-G-A5 * H-C-D4-E * F-G3-A-H2 * C-D-E1-F * G-A-H-C * D-E

 

Ez a hangsor a standard hangolású gitár legalsó E6 húrjától kezdődik és E1 húr 12. fekvéses E hangjáig tart. Vegyük észre azt a már említett dolgot, hogy a kottával tulajdonképpen még nem tudtuk meghatározni a gitáron lecsapódó skálaszerkezeteket, pontosan erre kell felhasználnunk a megadott skálasablont.

 

Ezután lássunk egy konkrét feladatot!

Tekintsünk az alábbi egyszerű dallamra és –beillesztvén a C-dúr / F-líd skálasablonba-, próbáljuk meg lejátszani! Ritmikailag a dal nagyon egyszerű, csak -kból (negyedekből) és titi-kből (nyolcadok) áll. Ebből következően szóban akár le is ritmizálhatjuk:

 

titi-titi-tá-tá

titi-titi-tá-tá

titi-titi-tá-tá

titi-titi-tá-tá

 

Boci, boci című világsláger

 

A megoldás videóban megfogalmazva:

 

 

Ezután próbáljuk meg ugyanezt a dalt (amelyről már kiderült, hogy a Boci, boci című világsláger) más skálasablonokba is beilleszteni. Néhány általam preferált, szabványos megoldás:

 

 

 

 

 

Külön feladat lehet tehát a dal más alaphangnemben (transzponálás) és más alapsablonokon történő kigyakorlása.

 

A fenti skálasablonok alapján már bármilyen egyszerű dalt vagy zeneművet le tudunk játszani, amelyik tiszta C-dúrban (vagy A-mollban, esetleg E-frígben) van, azaz nem tartalmaz módosított (alterált) hangokat. A C-dúr / A-mollhoz tartozó skálacsoport a Pénzes-féle alapskála-táblázat szerint a következő (1. vízszintes sor):

 

Pénzes-féle alapskála-táblázat

 

De mi történik abban az esetben, ha betanulásra szánt zeneművünknek más az alaphangneme? A problémát a zongora felől is megközelíthetjük: mi történik, ha a dal már fekete billentyűket is tartalmaz? Ez 2 dolgot jelenthet:

  1. C-dúr / A-moll hangnemünk módosított (alterált) hangokat tartalmaz,

  2. más a dal hangneme.

Ebben az esetben a skálákat transzponálnunk kell, amely egyet jelent egy másik hangnem használatával. A hangnemek jelzése a kottában a klasszikus zeneelmélet szerint a kotta elején lévő egy vagy több kettőskereszt, illetve .

 

kettőskereszt

bé

 

Ezt nevezzük előjegyzésnek is. A 2 módosító jelzés, ha a kotta elején, mint előjegyzés található, akkor a kottára mindenhol érvényes globális jelzés, amelyek nemcsak az alaphangnemeket határozzák meg, hanem bármely olyan hangot is módosítanak (még pedig 1 félhanggal le vagy fel), amelynek sorában állnak. Például az alábbi kotta előjegyzése 1b a kotta alulról a 3. sorában:

 

 

Ez nemcsak azt jelenti, a dal nagy valószínűséggel F-dúrban vagy D-mollban van, hanem azt is, hogy ha a H hang a kottában bárhol előfordul (amelynek pozíciója a vilonkulcsos kottában éppen alulról a 3. sor), mert...

 

E6-F-G-A5 * H-C-D4-E * F-G3-A-H2 * C-D-E1-F * G-A-H-C * D-E

 

E6-F-G-A5 * H-C-D4-E * F-G3-A-H2 * C-D-E1-F * G-A-H-C * D-E

 

...akkor azt automatikusan ez a jelzés mindig 1 félhanggal leszállítja B hanggá. Ezért globális ez a jelzés.

 

Sajnos az ügy itt kezd veszettül eldurvulni, aminek az oka nem én vagyok, hanem az értelmetlenül rendszerező klasszikus zeneelmélet. Először azonosítsuk be ezeket a módosított hangokat és elnevezéseiket, tehát voltaképpen a kottán a hiányzó 5 fekete billentyűt próbáljuk behatárolni:

 

kettőskereszt

Eisz-Fisz-Gisz-Aisz * Hisz-Cisz-Disz-Eisz * Fisz-Gisz-Aisz-Hisz * Cisz-Disz-Eisz-Fisz * Gisz-Aisz-Hisz-Cisz * Disz-Eisz

Eisz-Fisz-Gisz-Aisz * Hisz-Cisz-Disz-Eisz * Fisz-Gisz-Aisz-Hisz * Cisz-Disz-Eisz-Fisz * Gisz-Aisz-Hisz-Cisz * Disz-Eisz

 

Esz-Fesz-Gesz-Asz * B-Cesz-Desz-Esz * Fesz-Gesz-Asz-B * Cesz-Desz-Esz-Fesz * Gesz-Asz-B-Cesz * Desz-Esz

Esz-Fesz-Gesz-Asz * B-Cesz-Desz-Esz * Fesz-Gesz-Asz-B * Cesz-Desz-Esz-Fesz * Gesz-Asz-B-Cesz * Desz-Esz

 

Láthatjuk, hogy a fehér billentyűs C-dúr skála (C-D-E-F-G-A-H) mind a 7 hangját módosítottuk. Ez azonban 2-vel több az 5-nél, hiszen 5 fekete billentyűt keresünk! A megoldás az, hogy a C-dúr skála nem tökéletesen szekvenciális, pontosabban E és F, valamint H és C hangok között nincs fekete billentyű...

 

A zongora billentyűzete

 

...ezért:

Ezt a jelenséget nevezzük enharmóniának.

 

Másfelől a és kettőskereszt, mint hangmódosító jelzések lokálisan is felhasználhatók. Ilyen esetekben a hangot módosító hatásuk csakis 1 ütemen belül érvényes, ezért lokálisak.

 

Az európai gyökerű zenében a hosszú és folyamatos zenei fejlődés végeredményeként 2 hangnem vált uralkodóvá, a dúr és a moll. A klasszikus zeneelmélet a temperált kvint-kvartkörben rendezte el ezen 2 hangnemet, valamint előjegyzéseiket, hiszen a hangnemek mellett lévő kettőskereszt és utalások ezt jelentik. A kvint-kvartkörből az is kiderül, hogy zenei rendszerünkben összesen 24 hangnemünk lehet, 12 dúr és 12 moll.

 

A temperált kvint-kvartkör

 

Ez a megközelítés kissé egyszerűsített, hiszen nemcsak 2 hangnemünk van, mivel csupán ezekből közvetlemül származtatható még további 5 skála, amelyek néha szintén fel vannak használva alaphangnemként. Épp ezért lényeges a Pénzes-féle alapskála-táblázat, amely a fenti kvint-kvartkört kibővíti a maradék 5 skálával:

 

Pénzes-féle alapskála-táblázat