Az improvizáció elmélete XIII.   

A tonalitás transzponálhatósága

 

Vegyük észre és használjuk ki azt a lehetőséget, hogy az összes ismertetett skála bármely hangra áthelyezhető!

Ekkor természetszerűleg a bennük ismertetett TSDT-viszony nem fog megváltozni, így a képletek az új hangnemben is felhasználhatóak lesznek. Bizonyítsuk be ezen állításunkat! Vegyük példaként a C-dúr skála 1. fokát...

 

 

...ha ezt a skálát A-dúrba transzponáljuk...

 

 

...akkor észrevehetjük, hogy a pozíción kívül nem történt változás, mert az A-dúr TSDT-képlete: