Az improvizáció gyakorlata VI.

B. B. King boxai

 

Ha jól tudom, először B. B. King nevezte boxoknak a skálából önkényesen kiragadott és műveltetett hangcsoportokat (továbbiakban box). A boxban való gondolkodás nagyon fontos eleme az improvizációnak: általa válik először igazán láthatóvá-hallhatóvá a gyakorló személyisége. Adott például egy A-blues pentaton 1. fok...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-blues pentaton - 1. fok

 

...amiből önkényesen ragadjunk ki egy boxot (hangcsoportot):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-blues pentaton - 1. fok - box

 

Ez a box 7 hangból áll. Lehetne több vagy kevesebb hangból is, de ennyi nekünk kezdésnek elég. Most a feladat az legyen, hogy ebből a boxból nem léphetünk ki, de egyébiránt azt csinálunk, benne, amit akarunk. Fog-e tartalmilag működni ezután is az improvizációnk?

 

 

Természetesen működik, sőt egy teljes blues-kört ki tudtam tölteni vele, bár bizonyos idő után már érezhetjük, hogy a box kezd igencsak szűkössé válni és szívesebben mennénk át másikba. Ez pontosan ugyanaz a helyzet, ha az volna a feladat, hogy a továbbiakban csakis standard 10 szóval mondhatunk ki mondatokat. Az első 2 mondat még szinte játszva menne, de utána már egyre nehezebbé válna a mondatformálás.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Vegyük észre, hogy mennyire azonos módon lehet kezelni a zenei és a nyelvi gondolatokat!

 

Egyúttal azt is vegyük észre, hogy ennek ellenére mégis mennyire hasznos ez a gyakorlat, hiszen szinte rákényszeríti a zenei fantáziát az egyre mélyebb zenei gondolatokra. Sőt, erre a gyakorlatra egyszerű szabály is felállítható:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Gondolkodj!

Minél kevesebb boxhangból válogatunk, annál nehezebb benne az improvizáció, annál rövidebb idő alatt fogy el zenei fantáziánk.

 

A box-gyakorlatsorozatot én tanítványaimnak szinte egy az egyben ilyen módon és a fenti gondolatokkal tanítom. Az egész magyarázat-csomagot pedig a következő mondattal zárom le:

 

"Megmutattam egy boxot. Ez az első box, ám egyben az utolsó is. A hosszabb távú feladat, hogy találd meg saját boxaidat az improvizáció során."

 

A boxokkal kapcsolatban a továbbiakat kell még pontosítanunk:

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

A box használata az improvizátor zenei beszédmodora.

S íme néhány téveszme a boxokkal kapcsolatban: