La Campanella - Paganini

Főtéma

 

Bevezetés

Skálarendszer

Tonális és technikai skálák

Videó

Kotta

Nicolo Paganini honlapja

 

A szerzői jogi állásfoglalások a Szerzői jogok című fejezetben tanulmányozhatók.

 

You can read copyright statements in the chapter Copyright.

 

Bevezetés

 

A főtéma videójában és kottájában a rutinos gitáros azonnal felismerheti az alapszintű, már kigyakorolt skálavariációs képleteket...

...valamint a főtéma végén 2 jellegzetes arpeggio-felfutást. A főtéma azonban annyira melodikus és hangmagasságban annyira gyorsan változó, hogy szakmai véleményem szerint a hagyományos, Pénzes-féle trichord (1 húron 3 hangos) skálák nem az optimális technikai skálaszerkezetek a téma lejátszásához. Ráadásul néhány helyen be kell tennünk egy gyors zenei díszítőelemet is, neve parányzó, amelyet bölcs zenepedagógiai megfigyelések alapján a csirkefej feletti fűrészfoggal jelölünk; nos, ez a díszítés semmi esetre sem játszható le 2 húron (vagy csak nagyon nagy macerával). Mivel gitárban gondolkodunk, sok lehetőségünk van ezen problémák megkerülésére. A magam részéről gyakran nyúlok ilyen helyzetekben az egyhúros skálalehetőségekhez. Mivel a téma karakteresen E-harmonikus moll hangnemű, teljes skálafelvázolása az OSIRÉ-vel a következő:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - teljes

 

A lejátszáshoz én az egyhúros H-fríg skálát választottam fő skálaösvénynek (voltaképpen annak keleties-domináns fríg változatát a harmonikus moll tonalitás miatt), mert az E-mollra kihegyezett egyesített alapskála szerint az E-moll skálához H-fríg skála tartozik:

 

 

Egyhúros megvalósítása 1 oktávon:

 

 

A dallamvonal a téma 2. részében kissé változik, ez egyhúros szerkezetben a fríg séma alapján szintén könnyen lekezelhető. A főtéma végén néhány további hang és 2 db 210 skálavariáció, amelyet én a Fisz-lokriszi skála középső részében oldottam meg...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-lokriszi

 

...valamint a már említett 2 arpeggio-felfutás, amelyek voltaképpen tonika (E-moll) és domináns (H-dúr) hármashangzat-felbontások:

 

E-moll hármashangzat-töredék

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-moll hármashangzat-töredék

 

H-dúr hármashangzat-töredék

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-dúr hármashangzat-töredék

 

Videó

 

 

Kotta

 

A .mus kiterjesztésű kotta (itt .zip-be csomagolva) a Finale Notepad 2003a ingyenes kottaszerkesztő program file-formátuma. A program ingyenesen letölthető a Letöltések, hasznos anyagok című fejezetből.