D-moll toccata és fúga - J. S. Bach

Részlet

 

Bevezetés

Skálarendszer

Videó

Kotta

Johann Sebastian Bach honlapja

 

A szerzői jogi állásfoglalások a Szerzői jogok című fejezetben tanulmányozhatók.

 

You can read copyright statements in the chapter Copyright.

 

Bevezetés

 

Ezt a rövid részletet eredetileg a zongora (vagy orgona) jobb kéz játssza. Sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire ízléses, egyáltalán pedagógiailag helyes-e kiragadni a nagy zenei egészből a kis részletet. Én úgy érzem, hogy pontosan ez az a zenei gyöngyszem, amely eddig majdnem minden tanítványomat szinte érzelmileg megragadta úgy, hogy mindeközben legtöbbjük nem volt még képes befogadni a D-moll toccata és fúga igazi tartalmi monumentalitását, amely azonban csak az elejétől a végéig (és többször) meghallgatva érthető meg. (Sőt, bátran állítom, sokszor életkor is kell hozzá.)

Épp ezért nincs más lehetőségünk, mint a kicsivel kezdeni, ami aztán rávezetheti a figyelmet a nagyra. Ebben is igaz tehát az a saját gyártmányú mondás, amelyet honlapomon több helyen hangoztatok:

 

"Ha lehet versekből idézni, akkor lehet zenéből is."

 

Nem vitás, ez a kis részlet éppígy utal a nagy egészre, így nincs nehéz dolgom, amikor Bach mestert prezentálok a magam csökevényes formáiban...

 

Az általam játszott szólórészletnek 2 érdekessége van:

  1. tapping-technikával oldom meg,

  2. és ebből következően főleg az egyhúros skálák lesznek döntőek.

Már a címben is benne van a tonalitás: D-moll. Amint ezt a klasszikus mesterekről megszokhattuk, ez inkább a harmonikus moll irányába hajlik, ezért az OSIRÉ-vel a D-harmonikus moll teljes skálát vázolom fel:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll teljes skála

 

Én a szólórészletet az eredeti kottarészlet alapján...

 

Kotta - Bach - D-moll toccata és fúga - részlet

 

 ...1 oktávval feljebb transzponálom a tapping-technika miatt:

 

Kotta - Bach - D-moll toccata és fúga - részlet 1 oktávval feljebb transzponálva

 

Láthatjuk, hogy a kotta a transzponálás után sem könnyítette meg a dolgunkat. A Pénzes-féle módszertant ismerők a D-mollra kihegyezett egyesített alapskála alapján...

 

D-mollra kihegyezett egyesített alapskála

 

...azonnal tudják, hogy D-mollhoz E húrokon az egyhúros E-lokriszi skála fog tartozni...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll skálában torzult egyhúros E-lokriszi

 

...amelynek skálaszerkezetét azonban a D-harmonikus moll felemelt 7. foka (Cisz) és Pénzes-féle módszertan nehézsége miatt fellépő jelentős gravitációs téridő-görbület...

 

A Pénzes-féle módszertan nehézsége miatt fellépő jelentős gravitációs téridő-görbület

Forrás - Source: www.soton.ac.uk

 

...eltorzítja az eredeti E-lokriszi skálaszerkezettől:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros E-lokriszi

 

Megvan tehát az a skálaszerkezet, amelybe a fenti részlet majdnem cuppanásra bele fog illeni. Természetesen ne ijedjünk meg attól, ha a zene a tonalitás alapskálájának hangjain kívül más hangokat is felhasznál: ez a zene szent szabadsága; ez inkább jellemző a jó zenére, semmint az ellenkezője: a sablonosság.

 

A részlet központi technikai problémája az optimális ujjrend megválasztása. Ez többféleképpen is megoldható, de van egy fő alapelvi jellegzetessége: az ujjak előrepozícionálásának lehetősége. Ez azt jelenti, hogy mivel az egyhúros skála miatt gyakran kell fekvést váltanunk, lehetőségünk van arra, hogy ne csak hangonként, hanem sokkal nagyobb csoportokban váltsunk ujjrendet és mindig onnan nyúljunk ki a messzebb lévő hangokhoz.

 

Skálarendszer

 

 

Videó

 

 

Kotta

 

A .mus kiterjesztésű kotta (itt .zip-be csomagolva) a Finale Notepad 2003a ingyenes kottaszerkesztő program file-formátuma. A program ingyenesen letölthető a Letöltések, hasznos anyagok című fejezetből.

 

Kotta - Bach - D-moll toccata és fúga - részlet 1 oktávval feljebb transzponálva