Bichord-skálák

 

C-dúr

D-dór

E-fríg

F-líd

G-mixolíd

A-moll

H-lokriszi

 

A főmenüben említett "alapskála-közeliség" már közvetve tartalmazza azt a nagyon fontos gondolatot, hogy az (európai) zenei rendszerünk legfontosabb skálarendszere a 7 alapskála. Az ezektől kissé eltérő skálák is lehetnek számottevőek, de nem kiemelt fontosságúak. Az "alapskála-közeliség" két dologban lehetséges:

  1. Zeneelméleti közelség. Ebben az esetben vagy a 7 alapskála további variánsairól van szó (ilyenek például az Alapskálák III. című fejezetben ismertetett Testvér-alapskálák), vagy valamilyen módon módosított alapskáláról, kitűnő példa erre a harmonikus moll, amelynek csupán egyetlen hang eltérése van az alapskálákból következő természetes moll skálától.

  2. Gitártechnikai közelség. Ekkor a skálarendező zeneelméleti elv nem változik, tehát itt maradunk az alapskáláknál, de azt más technikai szerkezetben szólaltatjuk meg.

Észrevettük, hogy a gitáron a húrok hangolási átfedettsége miatt (bármilyen) skála rengetegféle technikai szerkezetben játszható le. Erről részletesen írok az Alapskálák IV. című fejezetben. Ebből az irdatlan skálamennyiségből csupán néhánnyal szükséges érdemileg foglalkoznunk, mert a többi nagyon távol esik az optimális gitártechnikai alapelvektől. "Az alapskála-közeli skálák" menüpontja voltaképpen ezeket a skálákat rendszerezi.

 

Most pedig azt tisztázzuk, mit is jelent az a szó, hogy bichord?

Természetesen a klasszikus zeneelmélet nem használja, de hisz mi ezt az évszázados lomtárat már több polcán ki is ürítettük és új dolgokat pakoltunk rá. A trichord és tetrachord elnevezés még fellelhető benne és hármas, illetve négyes hangcsoportot jelent. Szakmai véleményem szerint rendkívül fontos megállapítanunk a gitáron azt, hogy egy alapskála felépítése esetén egyetlen húrra hány hang (vele hány pengetés) fog jutni. Az optimális technikai skálaszerkezet egyértelműen a trichord, ekkor egy húrra 3 skálahang kerül:

 

C-dúr skála trichord-skálaszerkezetben

 

A Pénzes-féle módszertan ezt a skálaszerkezetet részesíti leginkább előnyben. Külön fejezetek erejéig még meg lettek említve azon skálaszerkezetetek, amelyekkel egyáltalán ebből a szempontból érdemes foglalkoznunk, ezek az egyfekvéses skálák és a tetrachord-skálák.

A bichord szó újszerűen azt jelenti, hogy egy húrra 2 skálahang jut. Bár tudvalevőleg 2 hang csupán egy hangközt alkot, de itt most hangsúlyozottan nem hangközökről, azaz hangtávolságokról beszélünk, hanem 2, azonos húron lévő, skálaalkotó hangról. A bichord szerkezet nagyobbrészt kvart hangolású gitárok és hétfokú skálák esetében gyakorlatilag felhasználhatatlan. Nem is ezért illesztettem ide, csupán szakmai érdekesség gyanánt.

Az alábbi skálákat már nem CorelDraw 9 rajzoló programmal, hanem saját készítésű, komplex skálavariációs szoftverrel gyártottam le néhány perc alatt, neve OGRE:

 

C-dúr

C-dúr

 

D-dór

D-dór

 

E-fríg

E-fríg

 

F-líd

F-líd

 

G-mixolíd

G-mixolíd

 

A-moll

A-moll

 

H-lokriszi

H-lokriszi 1.

H-lokriszi 2.