Arpeggio–skálák IV.

 

A fejezetben lévő (.mus kiterjesztésű) kották a Finale Notepad nevű programmal játszhatók le. Az ingyenes program a Letöltések, hasznos anyagok című fejezetből tölthető le.

 

Kezdő gyakorlatok

F hangról indított dúr-moll-szűkített hármashangzatok - 1. - 2.

A-moll - G-dúr - F-dúr - E-dúr-arpeggio - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - lépcsős triola

Haladó gyakorlatok

Am-legato arpeggio - 1. - 2.

Pénzes-legato

C-dúr hármashangzatos alap

F-dúr hármashangzatos alap

B-dúr hármashangzatos alap

Gyakorlatok F-szűkített arpeggio-skálára

1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.

Mozart - arpeggio-téma

 

Az előző három arpeggio-fejezet (Arpeggio-skálák I., II., és III.) a lehetséges arpeggio-megközelítéseket "globálisan", azaz legtöbbször teljes skálaszerkezetekben vázolta fel. A tapasztalt gyakorlónak általában már ennyi rendszerezés elég a további, akár több hónapos gyakorláshoz, de a kezdőnek nyilvánvalóan még nem. Főként számukra nézzünk most meg néhány konkrét arpeggio-gyakorlatot. Vegyük észre, hogy az alábbi technikai gyakorlatok voltaképpen a felvázolt teljes skálákból kiragadott arpeggio-töredékek.

 

Kezdő gyakorlatok

 

F hangról indított dúr-moll-szűkített hármashangzatok

 

Az alábbi gyakorlatok az egyik legtöbbet használt arpeggio-töredékek. A dúr-töredék a teljes dúr-arpeggio 1. pozíciója (Arpeggio-skálák I.), a moll a 3. pozíció, a szűkített szerkezetnek nincs katalogizált pozíciója. Tehát először az alábbi 3 alapszerkezetet fogjuk mindenféle módon összefűzni:

 

F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

F-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-moll

 

F-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-szűkített

 

F-dúr-moll-szűkített hármashangzat - 1. feladat

Fűzzük össze a fenti 3 szerkezetet egyetlen, folytonos gyakorlattá 2 ciklusonként, azaz minden skálaszerkezetet kétszer játszva. A gyakorlat végteleníthető olyan módon, hogy az arpeggio-töredékekhez legfelül, az E1 húron még hozzáteszünk 1 hangot:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép

Pénzes-féle gitár tükörkép

Pénzes-féle gitár tükörkép

 

Az alábbi kotta már tartalmazza ezt a +1 hangot az E1 húron.

Jelmagyarázat:

F-dúr-moll-szűkített hármashangzat - 1. feladat - kotta

 

F-dúr-moll-szűkített hármashangzat - 2. feladat

Az 1. gyakorlat folytatása folyamatos fel-lepengetéssel.

 

F-dúr-moll-szűkített hármashangzat - 2. feladat- kotta

 

A-moll - G-dúr - F-dúr - E-dúr-arpeggio

 

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a 3 fenti tükörképet, akkor észrevehetjük az A húron lévő közös F alaphangot (pirossal kiemelve), hiszen éppen ettől lettek a hármashangzatok F hangról indítottak. Láthatjuk, hogy például a fenti gyakorlatokban is az E6 húron lévő, legalsó hangok A vagy Asz, ám az arpeggio-felfutások legtöbbször nem szoktak E6 húrról indulni. F-dúr hármashangzat esetében a legalsó A hang így lesz sokszor értéktelen, nem számottevő. Tehát így számunkra most az A húron lévő hangok lettek lényegesek...

 

Tehát így számunkra most az A húron lévő hangok lettek lényegesek...

 

...amelyek sorrendjében könnyen felismerhetjük a "végtelen" törzshangsort, a zongora fehér billentyűit, azaz C-D-E-F-G-A-H-(C). Erre a felismerésre alapozom a következő gyakorlatsorozatot. Ezután már csak az általunk kiválasztott hangról kell indítani a megfelelő szerkezetű arpeggio-felbontást. Például az A-moll hármashangzat így fog kinézni (az A alaphang, illetve az aktuális alaphangok pirossal vannak jelölve):

 

A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll hármashangzat

 

G-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr hármashangzat

 

F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr hármashangzat

 

E-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-dúr hármashangzat

 

Am - G - F - E-arpeggio - 1. feladat

Am - G - F - E-arpeggio - 1. feladat - kotta

 

Am - G - F - E-arpeggio - 2. feladat

Az 1. gyakorlat folytatása, de folyamatos fel-lepengetéssel.

 

Am - G - F - E-arpeggio - 2. feladat - kotta

 

Am - G - F - E-arpeggio - 3. feladat

Itt voltaképpen a szerkezetek megfordításáról van szó.

 

Am - G - F - E-arpeggio - 3. feladat - kotta

 

Am - G - F - E-arpeggio - 4. feladat

A 3. gyakorlat folytatása, de folyamatos fel-lepengetéssel.

 

Am - G - F - E-arpeggio - 4. feladat - kotta

 

Am - G - F - E-arpeggio - 5. feladat

Fordítsuk meg irányában a gyakorlatot, azaz indítsuk az E-dúr hármashangzat legmélyebb (E) hangjáról. Először sweep-picking-gel, majd folyamatos fel-lepengetéssel is gyakoroljuk.

 

Skálavariációk Am - G - F - E-arpeggio gyakorlatra

Jegyezzük meg: az arpeggio-technikában a legfontosabb a sweep-picking, azaz az eredeti, valójában leejtett, illetve felhúzott alkarból történő pengetési technika kigyakorlása. Viszont kiemelten hasznos az arpeggio-felbontások és a folyamatos fel-lepengetés ötvözése, mert általában ilyenkor "1 húr-1 hang" pengetés keletkezik. Ebből következően a Skálavariációk X. című fejezetekben említett összes variáció szintúgy kigyakorolható arpeggio-szerkezeteken. Az egyszerűbb skálavariációk (00, 000, 0000, 00000, stb.) után nézzük meg az arpeggio és a lépcsős triola (012) egyesítését!

 

Am - G - F - E-arpeggio - lépcsős triola

 

Am - G - F - E-arpeggio + lépcsős triola - kotta

 

A skála további lehetséges variációi: szerkezetfordítás és irányfordítás.

 

Haladó gyakorlatok

 

Am - G - F - E-arpeggio + hamisított triola (gondolatébresztő)

Az alcímben azért használtam a "gondolatébresztő" szót, mert ezzel kívántam jelezni, hogy a Finale Notepad-ben nem dolgoztam ki a teljes skálavariációt, csakis A-moll hármashangzatban szemléltetem ezt. Ám ez már egyértelműen haladó gyakorlat. (A hamisított triola az egyik, a Skálavariációk I. című fejezetben említett haladó gyakorlat. Matematikai azonosítása 0120120120120120.)

 

Am - G - F - E-arpeggio + hamisított triola - kotta - részlet

 

Am-legato arpeggio

 

A legato kifejezés többféle értelemben használatos éppúgy a zongora-, mint a gitártechnikában. Amely jelentése most számunkra fontos: nem szükséges minden hangot kipengetnünk, csupán azokat, amelyek nem (nagyon) szólalnának meg külön pengetés nélkül. Tapasztaltabb gitárosok tudják, hogy léteznek a skálákon belül olyan hangok, amelyeket nem is kell megpengetni. (Erről az alapjában véve vitatható pengetési módról részletesen elmélkedem a Szólótechnikai alapok I. fejezet "Néhány gondolat a legato-technikáról" című részében.) Ezt az effektust most használjuk ki. Az alapsablonok továbbra is a fenti, már megadott szerkezetek:

 

A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll hármashangzat

 

G-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr hármashangzat

 

F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr hármashangzat

 

E-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-dúr hármashangzat

 

...további, hozzáadott hangokkal. Ezen hangokat csak a kották tartalmazzák.

 

Am-legato arpeggio - 1. feladat

Jegyezzük meg, hogy a legato technikát a folyamatos fel-lepengetés alapos ismeretének mindig meg kell előznie. Ha ez nincs meg, a zene ritmusa -a legato-technika nehézsége miatt-, nem lesz pontosan tartható. Tehát az 1. gyakorlat legyen a sablon folyamatos fel-lepengetéses begyakorlása:

 

Am-legato arpeggio - 1. feladat - kotta

 

Am-legato arpeggio - 2. feladat

Itt már a sweep-picking bevetése mellett fokozottan ügyeljünk a legato-technikára is.

 

Am-legato arpeggio - 2. feladat - kotta

 

Nézzük meg az első 2 ütemet (A-moll):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

Am-legato arpeggio - 2. feladat - kottarészlet

 

A legalsó hangok és a második fordulóban a legfelső hangok (tükörképen nincsenek jelezve) esetlegesen nincsenek kipengetve, hanem legato-technikával vannak megszólaltatva.

 

Pénzes-legato

 

Az Am-legato arpeggio megkoronázásaként gyártottam egy hosszabb gyakorlatot is. A fenti ritmikai és dallamszerkezetre épül, ám hosszabb és szűkített menetek is helyet kaptak benne. Megtanulásának könnyítéseként gyorsan nézzük át a benne szereplő akkordfelbontásokat!

 

1.-2. ütem: A-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1.-2. ütem: A-moll

 

3.-4. ütem: G-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 3.-4. ütem: G-dúr

 

5.-6. ütem: F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 5.-6. ütem: F-dúr

 

7.-8. ütem: E-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 7.-8. ütem: E-dúr

 

9.-10. ütem: E-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - 9.-10. ütem: E-moll

 

11.-12. ütem: D-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 11.-12. ütem: D-dúr

 

13.-14. ütem: D-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - 13.-14. ütem: D-moll

 

15.-16. ütem: C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 15.-16. ütem: C-dúr

 

17.-18. ütem: Gisz-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - 17.-18. ütem: Gisz-szűkített

 

19.-20. ütem: C-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - 19.-20. ütem: C-szűkített

 

Az utolsó 2 arpeggio-felfutás már más technikai szerkezetet használ. Például az alábbi E-dúr egyesíti az 1. és 2. arpeggio-pozíciót (Arpeggio-skálák I.):

 

21. ütem: E-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - 21. ütem: E-dúr

 

A szűkített arpeggio-szerkezet is többféleképpen megoldható. Én az alábbi szerkezetet szoktam használni:

 

22. ütem: H-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - 22. ütem: H-szűkített

 

A 23. ütem záró, E hangja pirossal van jelezve. Ezután lássuk a konkrét gyakorlatot!

 

Pénzes-legato - kotta

 

C-dúr hármashangzatos alap

 

Akinek van egy kis zeneelméleti tapasztalata, az tudja, hogy a tonalitást, az európai zene egyik legfontosabb jellegzetességét a skálákra építhető hármashangzatok határozzák meg. Erről a bonyolult fogalomról honlapomon több helyen is részletesen írok. Itt és most a "nagy" C-dúr skálát, azaz a zongora fehér billentyűit emeljük ki (C-D-E-F-G-A-H) és a rá építhető hármashangzatok segítségével gyártunk remek arpeggio-gyakorlatokat. Tehát ha a következő hármashangzatokat egymás után megszólaltatjuk, akkor hangkészletileg végig bennmaradunk a C-dúr skálában, tágabb értelemben hangnemben. Ennek bizonyítására először nézzük meg a teljes C-dúr skálát, majd utána hármashangzatokra szétbontva:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes C-dúr skála

 

C-dúr D-moll E-moll F-dúr G-dúr A-moll H-szűkített C-dúr

 

Láthatjuk, hogy az akkordok kezdőhangjai egy egyhúros C-dúr skálát határoznak meg az A húron (amely része az egyhúros A-moll skálának):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-moll skála

 

S most nézzük meg a 7 hármashangzatot:

 

C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

D-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

E-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-moll

 

F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

G-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr

 

A-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

H-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-szűkített

 

C-dúr 12. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr 12. fekvés felett

 

Kiváló gyakorlatsorozatot lehet ebből készíteni. Az alaphangok beazonosítása már fentebb tisztázva lett, tehát az az A húron történik. A gyakorlat nyitóhangzata a jól ismert C-dúr 1. fekvésben, üres húros pengetésekkel:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr 1. fekvésben

 

Ezután jön a többi hármashangzatfelbontás, amely 12. fekvéses C-dúr hangzatban végződik, majd visszafordul:

 

C-dúr hármashangzatos alap - kotta

 

C-dúr hármashangzatos alap variációi

Az alapelvek megértése után ez a bonyolult gyakorlatsorozat tetszőlegesen, szinte a végtelenségig variálható.

 

F-dúr hármashangzatos alap

 

A zeneelméleti elv, azaz a tonalitásból következő hármashangzat-építkezés ebben a gyakorlatban is ugyanaz, mint a fenti C-dúr hármashangzatos alap esetében, csak az akkordok (hármashangzatok) lejátszásához más arpeggio-pozíciókat használunk fel. Ezen pozíciók beazonosítása legyen az Arpeggio-skálák I. című fejezet alapján a Tisztelt Olvasó házi felladata. A leglényegesebb különbség az arpeggio-felfutások indításánál van: ennél a gyakorlatnál a hármashangzatokat folyamatosan D húrról indítjuk.

 

F-dúr G-moll A-moll B-dúr C-dúr D-moll E-szűkített F-dúr

 

Láthatjuk, hogy az akkordok kezdőhangjai egy egyhúros F-dúr skálát határoznak meg az D húron (amely része az egyhúros D-moll skálának):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros D-moll skála

 

S most nézzük meg a 7 hármashangzatot:

 

F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

G-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-moll

 

A-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

B-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr

 

C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

D-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

E-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-szűkített

 

F-dúr 13. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr 13. fekvés felett

 

F-dúr hármashangzatos alap variációi

Az alapelvek megértése után ez a bonyolult gyakorlatsorozat tetszőlegesen, szinte a végtelenségig variálható.

 

B-dúr hármashangzatos alap

 

A zeneelméleti elv, azaz a tonalitásból következő hármashangzat-építkezés ebben a gyakorlatban is ugyanaz, mint a fenti C-dúr hármashangzatos alap esetében, csak az akkordok (hármashangzatok) lejátszásához más arpeggio-pozíciókat használunk fel. Ezen pozíciók beazonosítása legyen az Arpeggio-skálák I. című fejezet alapján a Tisztelt Olvasó házi feladata. Ennél a gyakorlatnál a hármashangzatokat folyamatosan A5 húrról indítjuk.

 

B-dúr C-moll D-moll Esz-dúr F-dúr G-moll A-szűkített B-dúr

 

Láthatjuk, hogy az akkordok kezdőhangjai egy egyhúros B-dúr skálát határoznak meg az A húron (amely része az egyhúros A-lokriszi skálának):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-lokriszi skála

 

S most nézzük meg a 7 hármashangzatot:

 

B-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr

 

C-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-moll

 

D-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

Esz-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - Esz-dúr

 

F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

G-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-moll

 

A-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-szűkített

 

B-dúr 13. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr 13. fekvés felett

 

B-dúr hármashangzatos alap variációi

Az alapelvek megértése után ez a bonyolult gyakorlatsorozat tetszőlegesen, szinte a végtelenségig variálható.

 

Gyakorlatok F-szűkített arpeggio-skálára

 

Az F-szűkített arpeggio-val már többször foglalkoztunk. Most egy olyan komplex skálaszerkezetet szeretnék bemutatni, amelyet nagyon sokszor fel lehet használni az úgynevezett "neoklasszikus" metal-zenében. Nyilvánvalóan ennek a stílusnak Malmsteen volt az egyik első, ám mostanában már nem az egyetlen képviselője.

Természetesen ez a skála technikailag máshol szintúgy felhasználható; jómagam említést teszek róla egy kissé más összefüggésben az Egyéb skálák című fejezetben is. A közös zeneelméleti gyökér egyértelmű, én itt a skála arpeggio lehetőségeit boncolgatom. Lássuk először a teljes skálát! A skála hangjai kisterc lépésekben követik egymást:

 

F - Gisz - H - D

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-szűkített teljes skála

 

Az alábbi gyakorlatok lejátszásához nekünk csupán a teljes szerkezet felső 3 húrjára van szükségünk:

 

Az alábbi gyakorlatok lejátszásához nekünk csupán a teljes szerkezet felső 3 húrjára van szükségünk...

Tehát a gyakorlatok során ebből a sablonmenetből nem fogunk kilépni.

 

F-szűkített arpeggio-skála - 1. feladat

Kezdjük a gyakorlatsorozatot folyamatos fel-lepengetéssel.

 

F-szűkített arpeggio-skála - 1. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 2. feladat

Csak ott pengessük és úgy, ahol a kotta jelzi!

 

F-szűkített arpeggio-skála - 2. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 3. feladat

Folyamatos fel-lepengetés...

 

F-szűkített arpeggio-skála - 3. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 4. feladat

Csak ott pengessük és úgy, ahol a kotta jelzi!

 

F-szűkített arpeggio-skála - 4. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 5. feladat

Folyamatos fel-lepengetés...

 

F-szűkített arpeggio-skála - 5. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 6. feladat

Csak ott pengessük és úgy, ahol a kotta jelzi!

 

F-szűkített arpeggio-skála - 6. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 7. feladat

Folyamatos fel-lepengetés...

 

F-szűkített arpeggio-skála - 7. feladat - kotta

 

F-szűkített arpeggio-skála - 8. feladat

Csak ott pengessük és úgy, ahol a kotta jelzi!

 

F-szűkített arpeggio-skála - 8. feladat - kotta

 

Mozart - arpeggio-téma

 

Nem is zárhatom a fejezetet mással, mint Mozart mesterrel.

 

Wolfgand Amadeus Mozart - 1756-1791

 

Az alábbi hegedűszólam-részlet az egyik szimfónia zárótételének utolsó hangjai. Technikai érdekessége, hogy a legnehezebb, tört-arpeggio részek egy szimpla G-dúr hármashangzat felbontásai:

 

Technikai érdekessége, hogy a legnehezebb, tört-arpeggio részek egy szimpla G-dúr hármashangzatban találhatók...

 

Igazi zenei zabolátlanság! Nesze neked salzburgi hercegérsek!

 

Nesze neked salzburgi hercegérsek!