Pénzes-féle szólótechnikai alapok II.

A skálavariációk fordulása

 

Bevezetés

Az emelkedő és csökkenő skálavariációk

A változatlan és visszatérő skálavariációk

 

Bevezetés

 

A cím fontos kérdésre hívja fel a figyelmet: miután elindult a skálavariáció, amely tehát ugyanazon jellemző dallamképlet, csak más skálafokokról (hangokról) indítva és mindez 1 előregyártott skálasablonba (alapértelmezésben G-dúrba) helyezve...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr

 

..vajon milyen szabályok szerint forduljunk meg a skála tetején, azaz legfelső hangján?

 

Valójában a problémát csak kétféleképpen tudjuk lekezelni: a skálavariáció képletét vagy megfordítjuk vagy nem. Ha meg kell fordítanunk, akkor azt legtöbbször szintén kétféle módon tudjuk megtenni.

 

Lássuk a szabályokat!

 

Az emelkedő és csökkenő skálavariációk

 

Ha a skálavariáció dallamképlete (ciklusa) hangmagasságban emelkedő, azaz a ciklus véghangja magasabb a kezdőhangnál, ilyen például az Eltolásos quattro 5 (0111)...

 

Eltolásos quattro 5 - 0111

 

 ...vagy csökkenő, azaz a ciklus véghangja alacsonyabb a kezdőhangnál, ilyen például a Kétszeres triola - fordított...

 

Kétszeres triola - fordított

 

...akkor a skála tetején a skálavariáció dallamképlete megfordul. Ebben az esetben tehát a ciklus kezdő-, és véghangja nincs egy hangmagasságban egymással

 

Nézzük először az Eltolásos quattro 5 skálavariációt, ahol a fordítás inverz módon így fog megvalósulni:

 

0111 → 1000

 

 

Skálavariációk - A skálavariációk fordulása - Eltolásos quattro 5 fordulása - 0111   1000

 

Csökkenő skálavariációnál, például Kétszeres triola - fordított esetében:

 

 

Skálavariációk - A skálavariációk fordulása - Kétszeres triola fordított fordulása

 

A fordítás miatt emelkedőből csökkenő, illetve csökkenőből emelkedő lesz, de nem ez a lényeges, hanem az, hogy a skála tetején a képlet megfordul.

 

Furcsamód így fordítja meg szinte mindenki az ilyen jellegű skálavariációkat, még a teljesen kezdő tanítványok is, tehát ezzel a szabállyal én voltaképpen az emberi fülhöz, annak belső szimmetriaigényéhez igazodom.

 

Sajnos a problémát még ezzel nem kezeltük le teljesen, ugyanis alapjában véve maga a képlet fordítása is kétféleképpen történhet. Például egy Eltolálos quattro 1 nevű skálavariációt (0100)...

 

Eltolásos quattro 1 - 0100

 

...úgyis meg tudunk fordítani, hogy jobbra egy függőleges szimmetriatengelyen tükrözzük...

 

0100

0010

 

...vagy vesszük a fordítottját (inverzét):

 

0100

1011

 

Az alapszintű matematika ezt az inverz fordítást még jobban megmutatja (ami 0 volt, 1 lett, ami 1 volt, 0 lett):

 

0111  1000

 

A képlet fordítása esetén mindig az utóbbit, azaz inverz fordítást kell alkalmaznunk, mert az emberi fül teljesen ösztönösen mindig inverz fordítást végez el.

 

Tehát még egyszer: ezen skálavariáció-típus neve emelkedő vagy csökkenő és így is fogok a későbbiekben hivatkozni rájuk. Az összes csökkenő skálavariáció haladó ujjrendű és a jelen kiadvány ilyen jellegű ujjrendi megoldásokat nem tartalmaz.

 

A változatlan és visszatérő skálavariációk

 

Ha a skálavariáció dallamképlete hangmagasságban lényegében változatlan (azonos hangmagasságú, például a Tripla - 000)...

 

Tripla - 000

 

...vagy visszatérő (a ciklus első hangjára, azaz a ciklus első és utolsó hangja azonos, például Eltolásos quattro 1 - 0100)...

Eltolásos quattro 1 - 0100

 

...akkor a skála tetején nincs ciklusfordítás:

 

 

Skálavariációk - A skálavariációk fordulása - Eltolásos quattro 1 fordulása

 

A fordulás legfőbb jellegzetessége tehát, hogy a legfelső ciklus csak egyszer kerül lejátszásra és természetesen ciklusfordítás nélkül.

 

0100 0100

 

Nincs más hátra, mint az alapelvek alapszintű megértésével és folyamatos, húrváltástól független fel-lepengetéssel a ciklusokat először G-dúr skálába beilleszteni, majd ha ott jól mennek, akkor a többi alapskálában is kigyakorolni. Mindezt a jelen kiadvány képes alaposan begyakoroltatni, amit aztán az OSIRE programnál már saját magunk is továbbfejleszthetünk.