Pénzes-féle szólótechnikai alapok I. 

Technikai alapelvek

 

Folyamatos fel-, és lepengetés

Fekvésváltás

A nagyterc kötelező ujjrendje

Üres húr pengetések elkerülése

Kidolgozottság

A pengetés dinamikája
Homogén ujjrend
1 ujj - 1 hang szabály
Ujjrend-irányultság avagy a skála lendülete

Az ujjak letevése

Az ujjak megtörése

Következetesség
Ujjrendi stílus kialakítása

A terc, trichord és tetrachord fogalmai

 

Folyamatos fel-, és lepengetés

 

A nyers, technikai alapozáskor húrváltástól független folyamatos fel-, és lepengetést kell alkalmaznunk! (Nevezik váltott pengetésnek is.) Az ettől eltérő pengetési rend külön jelezve lesz, de kezdő szinten valójában ettől nem lesz eltérés. Ezt a könnyen modellezhető folyamatot az alábbi szimbólumokkal jelölöm:
 
 ↑↓
 

Fekvésváltás

 

A fekvésváltás nem számít, bátran alapozhatunk rá, de fokozottan ügyeljünk arra, hogy fekvésváltáskor a már begyakorolt ujjrend ne essen szét. Az alábbi tükörképben 1 minden húron 3 pengetéses (trichord-szerkezetű) G-dúr skálát láthatunk, amelyben bőven van fekvésváltás:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - G-dúr skála trichord skálaszerkezetben

 

A nagyterc kötelező ujjrendje
 
Van 1 fontos technikai szerkezetünk:
 

Pénzes-féle Gitáriskola - 1-2-4 nagyterc

 

Ez a trichord-szerkezetű skálák egyik építőköve. "1-2-4 nagyterc"-szerkezetnek hívom, mert az 1-4 ujjrend 1 db nagyterc hangközt fog át. Lefogása esetén a kötelező ujjrend 1-2-4, ettől nincs eltérés!

 

Üres húr pengetések elkerülése

 

Alapértelmezésben kerüljük az üres húr pengetéseket, mert az üres húrokat nem lehet tompítani (kivéve elektronikával, amely nem elegáns megoldás). Ezzel szemben az egyhúros gyakorlatoknál (Egyhúros gyakorlatok című fejezet) a központi gondolat éppen az üres húr aktív alkalmazása. Tehát a kivételből is lehet hasznosság, ha tudatosan szabályozott. A szabályozók pedig természetesen mi vagyunk.

 

Kidolgozottság

 

Sohasem a gyorsaság, hanem a kidolgozottság a fontos. A kidolgozottság hatására a gyorsaság is meg fog jönni, de csakis ebben a sorrendben. Új gyakorlatot soha ne gyakoroljunk gyorsan! A mottó tehát az, amely egyébként a gitárstúdióm falára is ki van függesztve:

 

lassan

hangosan

összefüggően

egyenletesen

(azaz kidolgozottan)

 
A pengetés dinamikája
 
Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!
Nyers, technikai gyakorlásnál mindig hangosan pengessünk.
 
Kezdők számára azt tanácsolom, hogy a következetes fel-lepengetésen felül ügyeljenek a pengetés dinamikájára is, azaz a skáláknál pengessenek minél hangosabban, minél nagyobb mozdulatokkal. Ekkor még a járulékos hibák, zörejek se számítsanak. Ez a nyilvánvalóan túljátszott mozdulatsorozat 2 okból is előnyös:
  1. Kezdőknél látom, hogy egyszerűen félnek megszólaltatni a gitárt. Egyértelműen félnek a hibák elkövetésétől, ám ezt a gátlást mindenképpen meg kell szüntetni. Ekkor szoktam azt mondani, hogy „azért ülsz a tanítványok helyén, hogy hibázz és én kijavítsam, másként én ülnék a Te helyeden”.
  2. Egy túljátszott, de kigyakorolt mozdulatsorozatból mindig vissza tudunk venni, de egy dinamikailag rossz sorozathoz nem tudunk „tudást” hozzáilleszteni. („Az erőből mindig vissza tudunk venni, de a gyengeséghez nem tudunk erőt hozzáadni.”)
Homogén ujjrend
 
Ez azt jelenti, hogy minél kevesebb ujjrendből kell válogatnunk, annál biztosabb lesz játékunk és annál gyorsabbá tudjuk azt tenni. Az összes alapskála voltaképpen háromféle ujjrendi kombinációjából felépíthető.
 
1 ujj - 1 hang szabálya
 
Alapértelmezésben 1 ujjal csak 1 hangot fogjunk le. Erre később lesznek kényszerű kivételek, főleg némelyik haladó szintű arpeggio-megoldásnál (Arpeggio-skálák című fejezet), de legtöbbször ragaszkodjunk ehhez.
Maga a szabály a haladó ujjrendeket kissé nehezebbé teszi, ám következetes alkalmazásával végeredményben sokkal gyorsabban fogunk tudni játszani vele. Ám ezúton kívánom kihangsúlyozni, hogy a haladó ujjrendek problematikáját nem én találom ki, hanem bizonyos zenei képletekből automatikusan következik. Jegyezzük meg: szinte az összes ujjrendi probléma a G és H húrok közti nagyterc hangolási különbségből adódik.
 
Például a G-dúr tükörképben...
 
Pénzes-féle Gitáriskola - G-dúr skála trichord skálaszerkezetben
 
...a skála hangjai nagyobbrészt kvartonként vagy a G-H húrok környékén nagytercenként éppen egymás alatt helyezkednek el. Nagy a kényelem kísértése valamelyik ujjunkat álmosan elfektetni és egyetlen mozdulattal két húrt is lefogni. Ez azonban több szempontból hibás:
  1. Megtöri a skálázó kéz „lendületét”, amely szinkronizáltan együtt dolgozik a pengető kézzel és nagy sebességű játék közben pontosan ezen a helyen fogunk mindig téveszteni. Képszerű hasonlattal a jelenség egy göröngyre emlékeztet az autópálya közepén, amely kifejezetten kellemetlen Forma-1 lendületű száguldozás közben.
  2. Nem leszünk képesek az így lefogott hangokat tompítani, ami meg fogja változtatni a hangjegy ritmikai értékét. Például egy tizenhatodokból álló skála esetén egy ezen módszerrel lefogott 2 hang közül az először megpengetett nyolcaddá válik.
Ujjrend-irányultság avagy a skála lendülete
 
Ez eléggé nehezen körülírható fogalom. Azt takarja, hogy a skálának (vele persze minden zenedarabnak) mindig létezik egy vagy több fizikai irányultsága-lendülete, egy olyan képzeletbeli irány, amelyen keresztül a skála mozog. Az alábbi ábrán egy alapértelmezett G-dúr skálát láthatunk...
 
Pénzes-féle Gitáriskola - G-dúr skála trichord skálaszerkezetben
 
...amelyben 2 haladási irányt találunk:
  • amikor a skálában hangmagasságban felfelé mozgunk, ez az ábra szerint DK irányban történik,
  • amikor a skálában hangmagasságban lefelé mozgunk, ez az ábra szerint ÉNY irányban történik.
A skála ezekben a fizikai irányokban mozdul el és ezen képzeletbeli irányokat az ujjrendnek is követnie kell. Az ujjrendben ugyanis általában többféle választási lehetőségünk van.
 
Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!
A lehetségesek közül mindig azt az ujjrendet válasszuk ki és gyakoroljuk be, amelyik a skálairányultságnak, lendületnek mindenkor a legmegfelelőbb.

 

Az ujjak letevése

 

Kezdő szinten a skálában felfelé haladva (E6 → E1) az ujjak mindig maradjanak lent (ez főleg az 1. ujjnak kötelező), forduláskor szintén, vissza pedig (E6 ← E1) folyamatában halad az ujjak letevése. Az ettől eltérő mozdulatsorozat hibás.

 

Tipikus hiba szokott lenni az, amikor a tanítvány a skálában felfelé haladva (E6 → E1) az ujjait is felemeli. Ezen hibás mozdulat egyúttal felesleges is, hiszen gyors játék esetén erre már nem lesz időnk. Javaslatom, hogy ebből a szempontból nagyon alaposan tanulmányozzuk az alábbi videót!

 

 

Az ujjak megtörése

 

A játszó kéz ujjai lehetőség szerint soha ne törjenek vissza, ne törjenek meg. Az alapértelmezett kéztartásban egyébként is az ujjak szinte merőlegesen érintik a fogólapot, ettől néha 1-2, kisbarrét igénylő arpeggio-technikánál lehet eltérni és akkor is csak rövid ideig.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Ujjak visszatörése

 

Következetesség

 

Bármilyen technikai elemet vagy elemsorozatot is használunk, legyünk mindig használatában következetesek. Ne váltogassunk egymásnak ellentmondó ujjrendeket, sőt alapelveket. Ebből következően a legfontosabb az alapelvek megértése és lassú, de határozott követése.

 

Ujjrendi stílus kialakítása

 

Egy ujjrendi problémának legtöbbször többféle megoldása is lehetséges attól függetlenül, hogy nem mindegyik megoldás hatékony és célszerű; a szorgalmas és kreativitásra törekvő gyakorlónak kellő számú példa, valamint az alapelvek birtokában tudnia kell egy idő után megalkotnia saját ujjrendjét. Az ujjrendi stílus tehát 2 összetevőből áll:

  1. Pénzes-féle módszertan,

  2. a gyakorló saját személyisége.

A terc, trichord és tetrachord fogalmai

 

A gitáron lejátszandó alapskálák technikai gerincét a tercek alkotják. Ez azt jelenti, hogy a problematikus húrváltások éppen a terc hangközök után (1-4 ujjrend) jelentkeznek:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - G-dúr skála trichord skálaszerkezetben

Pénzes-féle Gitáriskola

 

Így fog jutni 1 húrra 3 pengetés. Ám a meghatározás nem pontos, mert alapjában véve ezek a hangcsoportok nem tercek (hiszen a nagyterc, mint hangköz, 2 hang egymástól való távolságát jelenti), hanem trichord-ok, azaz 3 hangból álló hangcsoportok. A trichord-ból következően a tetrachord négyes hangcsoportot jelent.